Announcements

Rules of Artificial Intelligence (AI) usage

2024-01-27

With the wide availability of AI systems with text-generating capacities, the ZFN editorial team implements a series of rules that restrict the use of AI technology in publications submitted to ZFN.

Zaproszenie na konferencję naukową i prezentację nowego numeru

2017-06-04

W dniu 19 czerwca w budynku Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbędzie się sesja naukowa z okazji 100. rocznicy śmierci wybitnego polskiego fizyka i filozofa przyrody - Mariana Smoluchowskiego (1872-1917).

Rocznica ta jest doskonałą okazją aby przyjrzeć się z perspektywy czasu filozoficznemu dorobkowi tego uczonego i jego roli w kształtowaniu się krakowskiej filozofii przyrody. Sesji towarzyszyć będzie prezentacja specjalnego numeru ZFN poświęconego Smoluchowskiemu (zawiera m.in. niepublikowane wcześniej rękopisy uczonego).

Collaboration with BazHum

2017-01-09

At the end of 2016 ZFN (Philosophical Problems in Science) has established collaboration with BazHum - a bibliographic database of Polish academic journals from humanities and humanistic social studies created by Polish History Museum in Warsaw.

ZFN at PhilPapers list

2016-09-12

Our journal "Philosophical Problems in Science" (ZFN) has been added to the PhilPapers list.

Nabór tekstów do numeru specjalnego

2016-06-28

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych filozoficznym apsektom dorobku słynnego polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego - do rocznicowego numeru ZFN...

XX Krakowska Konferencja Metodologiczna

2016-05-10

Jubileuszowa XX Krakowska Konferencja Metodologiczna odbędzie pod tytułem "Filozofia w nauce". Dedykowana jest ona założycielowi i wieloletniemu Redaktorowi naczelnemu ZFN ks. prof. Michałowi Hellerowi z okazji 80-tej rocznicy urodzin...