Od bieżącego roku ZFN staje się głównym miejscem publikacji prac powstałych w ramach Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności.

Wspomniane prace będą publikowane w nowopowstałym dziale "Z prac Komisji Filozofii Nauk PAU" albo w jak dotychczas w specjalnych numerach tematycznych ZFN.

Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy będziemy mogli prezentować szerszy i bardziej interesujący obraz filozoficznych zagadnień w nauce.