W roku 2017 r. przypada setna rocznica śmierci Mariana Smoluchowskiego, wybitnego polskiego fizyka, który wniósł interesujący wkład do rozwoju refleksji filozoficznej nad nauką. Z tej okazji redakcja ZFN postanowiła opublikować numer specjalny czasopisma poświęcony filozoficznym aspektom dorobku tego uczonego.

W numerze specjalnym znajdą się m.in. niepublikowane wcześniej rękopisy Smoluchowskiego związane z refleksją filozoficzną oraz opracowanie na temat poglądów tego fizyka z zakresu filozofii nauki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania tekstów poświęconych Smoluchowskiemu. Na teksty czekamy do końca roku 2016.