Why is Popper's critical method fascinating?

Main Article Content

Paweł Jan Polak
https://orcid.org/0000-0003-1078-469X

Abstract

This review article presents an important, newly published study of Popper's critical method by Zbigniew Liana. The review emphasizes the very high level of the study, points to its originality, and explains why the book is recommended mainly to specialists of Popper's thought. It is also explained how the book manages to contain so many original and valuable analyses in a small volume.

Article Details

How to Cite
Polak, P. J. (2021). Why is Popper’s critical method fascinating?. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (71), 211–216. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/570
Section
Review articles

References

Liana, Z., 2019. Nauka jako racjonalna doxa. Józefa Życińskiego koncepcja nauki i filozofii nauki – poza internalizmem i eksternalizmem. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (66), ss. 147–199. Dostępne na: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/466> [ostatni dostęp: 23 września 2019].

Liana, Z., 2020. Józefa Życińskiego koncepcja racjonalizmu umiarkowanego: epistemologiczna i doxalogiczna funkcja podmiotowego commitment. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (68), ss. 117–184. Dostępne na: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/516> [ostatni dostęp: 25 stycznia 2021].

Liana, Z., 2021. Filozoficzne korzenie metody krytycznej K.R. Poppera: Metoda krytyczna we wczesnym ujęciu K.R. Poppera wobec metafilozoficznej tradycji neokantowskiej szkoły J.F. Friesa. Kraków: Copernicus Center Press.

Polak, P., 2004. Dynamika nauki: filozoficzne aspekty modelowania rozwoju nauki przy pomocy układów dynamicznych. Kraków; Tarnów: OBI-Biblos.

Polak, P., 2008. Nieprzewidywalność rozwoju nauki a badania naukometryczne. Logos i Ethos, 24, ss. 73–82.