Around Józef Życiński's thoughts

Main Article Content

Kamil Piotr Trombik

Abstract

Recenzja książki: Media – kultura – dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego, red. R. Nęcek, W. Misztal, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 343.

Article Details

Section
Book reviews

References

Drożdż, M., 2017. Poszukiwanie sensu wobec postmodernizmu, relatywizmu i ironii. W: R. Nęcek i W. Misztal, red. Media, kultura, dialog: W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, ss. 181–198.

Heller, M., 2017. Józefa Życińskiego idea pola racjonalności. W: R. Nęcek i W. Misztal, red. Media, kultura, dialog: W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, ss. 25–38.

Kłys, S., 2017. Niezłomny w stanie wojennym. W: R. Nęcek i W. Misztal, red. Media, kultura, dialog: W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, ss. 229–232.

Liana, Z., 2019. Nauka jako racjonalna doxa. Józefa Życińskiego koncepcja nauki i filozofii nauki – poza internalizmem i eksternalizmem. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (66), ss. 147–199. Dostępne na: [ostatni dostęp: 3 lipca 2020].

Liana, Z., 2020. Józefa Życińskiego koncepcja racjonalizmu umiarkowanego: epistemologiczna i doksalogiczna funkcja podmiotowego commitment. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (68), 45–63. Dostępne na: [ostatni dostęp: 5 sierpnia 2020].

Polak, P., 2019. Philosophy in science: A name with a long intellectual tradition. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (66), ss. 251–270. Dostępne na: [ostatni dostęp: 26 sierpnia 2019].

Woleński, J., 2017. Józef Życiński jako filozof i człowiek. W: R. Nęcek iW. Misztal, red. Media, kultura, dialog:Wpiątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, ss. 131–138.

Życiński, J., 2013. Struktura rewolucji metanaukowej: Studium rozwoju współczesnej nauki (M. Furman, Tłum.). Kraków: Copernicus Center Press.