Report from the philosophical workshop organized by The Lvov–Warsaw School Research Center and Kazimierz Twardowski Philosophical Society of Lviv

Main Article Content

Ewelina Grądzka

Abstract

Between 11–14 February 2021 the first international Philosophical Workshop organized by The Lvov–Warsaw School Research Center (LWSRC) and Kazimierz Twardowski Philosophical Society of Lviv (KTPSL) took place in the on–line version due to the ongoing COVID–19 pandemic. The working languages of the event were Polish, Ukrainian and English. The coordinators’ goal was to refer to the tradition of seminar of Kazimierz Twardowski, who was not only a distinguished philosopher but also a great educator, to stimulate interest and support for the young generation of researchers into the heritage of the Lvov–Warsaw School (LWS). It is claimed that due to Twardowski’s  unprecedented didactical engagement he managed to upbring dozens of Professors like Kazimierz Ajdukiewicz,  Stefan Baley, Leopold Blaustein, Tadeusz Czeżowski, Izydora Dąmbska, Tadeusz Kotarbiński,  tanisław Leśniewski, Jan Łukasiewicz, Władysław Witwicki.

Article Details

How to Cite
Grądzka, E. (2021). Report from the philosophical workshop organized by The Lvov–Warsaw School Research Center and Kazimierz Twardowski Philosophical Society of Lviv. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (71), 131–152. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/572
Section
Reports

References

Bocheński, J.M., 2016. Logika. Ed. by K. Policki and M. Błaszczyk. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Brożek, A. and Jadacki, J., 2006. Analiza “analizy”. Studia Philosophiae Christianae, (42/1), pp.37–54.

Czeżowski, T., 1969a. Kultura logiczna. Odczyty filozoficzne. 2 popr. i rozsz. Vol. 20, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu 3. Toruń: TNT, pp.271–279.

Czeżowski, T., 1969b. O dyskusji i dyskutowaniu. Odczyty filozoficzne. 2 popr. i rozsz. Vol. 20, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu 3. Toruń: TNT, pp.280–288.

Dąmbska, I., 2016. On the notion of understanding. In: A. Brożek and J. Jadacki, eds. Knowledge, Language and Silence: Selected Papers. Leiden; Boston: Brill Rodopi, pp.331–340.

John Paul II, 2005. Memory and Identity: Personal Reflections. London: Weidenfeld & Nicolson.

Kotarbiński, T., 1965. Praxiology: An Introduction to the Science of Efficient Action. Oxford: Pergamon.

Łukasiewicz, J., 1906. Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny. Warszawa: Drukarnia Towarzystwa Akcyjnego S. Orgelbranda Synów.

Łukasiewicz, J., 1915. O nauce i filozofii. Przegląd Filozoficzny, 18, pp.190–196.

Łukasiewicz, J., 1927. O metodę w filozofii. Przegląd Filozoficzny, 31, pp.3–5.

Łukasiewicz, J., 1998. Logika i metafizyka: miscellanea. Ed. by J.J. Jadacki, Bibliothčque des Philosophes 1. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Polak, P., 2016. Philosophy in science – a case study of the reception of the Special and the General Theory of Relativity in Kraków and Lwów before 1925. Studia Historiae Scientiarum [Online], 15, pp.245–273. Available at: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4467/23921749SHS.16.010.6153.

Schaar, M.v.d., 2016. Kazimierz Twardowski: A Grammar for Philosophy. Leiden: Brill.

Szymanek, K., 2010. O logicznej analizie tekstu. In: J. Wasilewski and A. Nita, eds. Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp.197–214.

Trombik, K.P., 2019. The origin and development of the Center for Interdisciplinary Studies. A historical outline by 1993. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (66), pp.271–295. Available at: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/474> [visited on 7 October 2021].

Twardowski, K., 1927. O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym. Rozprawy i artykuły filozoficzne. Lwów: Księgarnia “Książnica-Atlas”: nakładem Komitetu Uczniów, pp.203–205.

Twardowski, K., 1965. Przemówienie z okazji 25-lecia PTF (fragment). Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN, pp.379–384.

Twardowski, K., 1999a. On Clear and Unclear Philosophical Style. In: J.L. Brandl and J. Woleński, eds. On Actions, Products and Other Topics in Philosophy. Kazimierz Twardowski (A. Szylewicz, Trans.), Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 67. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, pp.257–259.

Twardowski, K., 1999b. Theory of Knowledge A Lecture Course 1925. In: J.L. Brandl and J. Woleński, eds. On Actions, Products and Other Topics in Philosophy. Kazimierz Twardowski (A. Szylewicz, Trans.), Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 67. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, pp.181–242.