The origin and development of the Center for Interdisciplinary Studies. A historical outline by 1993

Main Article Content

Kamil Piotr Trombik

Abstract

The paper concerns the origin and early stage of development of the Center for Interdisciplinary Studies at the Pontifical Academy of Theology in Kraków. Center for Interdisciplinary Studies was founded by Michał Heller and Józef Życiński in the late 1970s. It was an informal institution which focused on conducting scientific activity in the area of philosophy of nature, relationship between mathematical & natural sciences and philosophy, history of science, as well as relationships between science and religion. In this paper I would like to present how this institution developed, I will discuss various forms of its activity and discuss—very generally—what kind of philosophy was promoted by M. Heller, J. Życiński as well as their pupils and close associates. An important part of the paper will also concern the Center for Interdisciplinary Studies as a unique institution, which has developed—in difficult historical period in Poland—philosophical research in the spirit of freedom and respect for the new achievements of science, and also promoted interdisciplinary dialogue between scientists and philosophers.

Article Details

How to Cite
Trombik, K. P. (2019). The origin and development of the Center for Interdisciplinary Studies. A historical outline by 1993. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (66), 271–295. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/474
Section
Classics: texts and commentaries

References

Coyne, G.V., Heller, M. and Życiński, J., eds., 1985. The Galileo affair: a meeting of faith and science: proceedings of the Cracow conference 24 to 27 May 1984. Cittŕ del Vaticano: Specola Vaticana.

Coyne, G.V., Heller, M. and Życiński, J., eds., 1988. Newton and the new direction in science: proceedings of the Cracow conference 25 to 28 May 1987. Cittŕ del Vaticano: Specola Vaticano.

Dadaczyński, J., 1984. Poznanie istnienia Boga według ekumenicznego katechizmu dla dorosłych „Neues Glaubensbuch”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 17, pp.27–50.

Dembek, J., 1990. Matematyczność przyrody. Uwagi po konferencji [sprawozdanie]. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (12), pp.51–58.

Głódź, M., 1987. Międzynarodowe Sympozjum Newtonowskie [sprawozdanie]. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (9), pp.40–45.

Grygiel, W., 2018. What is invariant? On the possibility and perspectives of the evolutionary theology. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie [Online], 25, pp.83–101. Available at: https://doi.org/10.18276/skk.2018.25-05 [Accessed 1 July 2019].

Heller, M., 2017. Interview with Michael Heller conducted by Kamil Trombik. The Faculty of Philosophy deanery at The Pontifical University of John Paul II in Kraków: electronic file on CD entitled “Historia Wydziału Filozoficznego PAT – wywiady”.

Heller, M., 2019. How is philosophy in science possible? Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (66), 101–106.

Heller, M., Stoeger, W.R. and Życiński, J., 1983. Introduction. Philosophy in Science, 1, pp.7–19.

Heller, M., 1986. Jak możliwa jest „filozofia w nauce”? (How is “philosophy in science” possible?) Studia Philosophiae Christianae, 22(1), pp.7–19.

Heller, M., Bonowicz, W., Brożek, B. and Liana, Z., 2016. Wierzę, żeby rozumieć: w osobistej rozmowie o życiowych wyborach. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Heller, M. and Mączka, J., 2006. Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie (The Beginnings of the Center for Interdisciplinary Studies in Cracow). Roczniki Filozoficzne [Online], 54(2), pp.49–62. Available at: <http://www.jstor.org/stable/43409838> [Accessed 14 September 2018].

Heller, M. and Mączka, J., 2007. Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. Vol. 1. Kraków-Tarnów: OBI-Biblos, pp.5–40.

Heller, M., Michalik, A. and Życiński, J., eds., 1987. Filozofować w kontekście nauki. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Heller, M., Skoczny, W. and Życiński, J., eds., 1991. Spór o uniwersalia a nauka współczesna: sympozjum, Kraków 11-12 maja 1990. Kraków: Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej.

Heller, M. and Życiński, J., 1980. Wszechświat i filozofia: szkice z filozofii i historii nauki. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Heller, M. and Życiński, J., 1983. Drogi myślących. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Heller, M., Życiński, J. and Michalik, A., eds., 1990. Matematyczność przyrody: sympozjum - Kraków 12-13 maja 1989. Kraków: Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej.

Krauze, F., 2008. Jedna prawda, dwie księgi: nauki przyrodnicze a teologia w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Krzanowski, R., 2016. Towards a formal ontology of information. Selected ideas of K. Turek. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (61), pp.23–52. Available at: <http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/131> [Accessed 21 March 2017].

Krzanowski, R., 2017. Minimal Information Structural Realism. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (63), pp.59–75. Available at: <http://www.zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/396> [Accessed 16 May 2018].

Liana, Z., 1989. W poszukiwaniu utraconej jedności. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (11), pp.30–33.

Liana, Z. and Mączka, J., 1999. Z kroniki OBI. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (25), pp.133–152.

Mączka, J., 2007. Historia filozofii przyrody w Polsce. Krakowska szkoła filozofii przyrody, nauk przyrodniczych i matematyki. In: Dziedzic, A., Kołakowski, A., Pieróg, S. and Ziemski, P. eds. Historia filozofii polskiej: dokonania – poszukiwania – projekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Semper", pp.95–104.

Mączka, J., Skoczny, W. et al., 2012. Badania nad historią filozofii przyrody i historią nauki. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (50), pp.10–40. Available at: <http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/99> [Accessed 1 July 2019].

Mączka, J. and Urbańczyk, P., eds., 2015. Teologia nauki [Theology of Science]. Kraków: Copernicus Center Press.

McMullin, E., 1990. Ewolucja i stworzenie (J. Rodzeń. Trans.). Kraków: Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej.

Michalik, A., 1984. Wstęp do filozofii przyrody [recenzja]. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (6), pp.75–76.

Morawiec, E., 1968. Sympozjum filozoficzne poświęcone analizie punktu wyjścia kinetycznego i teleologicznego argumentu na istnienie Boga. Studia Philosophiae Christianae, 4, pp.225–270.

Olszewski, A., 2018. Negation in the language of theology – some issues. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (65), pp.87–107. Available at: <http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/435> [Accessed 1 July 2019].

Polak, P., 2013. 19th century beginnings of the Kraków philosophy of nature. Copernicus Center Reports [Online], 4, pp.83–93. Available at: <https://www.copernicuscenter.edu.pl/files/attachment/cc_reports_4_2013_0.pdf#page=83> [Accessed 21 May 2019].

Polak, P., 2016. Computing as empirical science: Evolution of a concept. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric [Online], 48(1), pp.49–69. Available at: https://doi.org/10.1515/slgr-2016-0055 [Accessed 22 March 2017].

Polak, P., 2017a. Current perspectives on the development of the philosophy of informatics (with a special regard to some Polish philosophers). Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (63), pp.77–100. Available at: <http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/405> [Accessed 8 January 2018].

Polak, P., 2017b. Rola Stefana Z. Pawlickiego (1839–1916) w kształtowaniu się krakowskiego ośrodka filozofii przyrody. In: Polak, P., Mączka, J. and Grygiel, W.P. eds. Oblicza filozofii w nauce: księga pamiątkowa z okazji 80. urodzin Michała Hellera. Kraków: Copernicus Center Press, pp.85–132.

Polak, P., 2018a. Między metodologią a obliczeniową matematycznością świata... Perspektywy rozwoju filozofii informatyki w kontekście polskich tradycji filozoficznych. In: Sołoducha, K. and Stacewicz, P. eds. Studia z filozofii informatyki. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, pp.87–104.

Polak, P., 2018b. Tradycja krakowskiej filozofii w nauce: między XIX a XXI wiekiem (Tradition of Krakow philosophy in science: since 19th to 21st century. 40 lat filozofii w uczelni papieskiej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, pp.491–514.

Polak, P., 2019. Philosophy in science: A name with a long intellectual tradition. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (66), 107–113.

Samborski, M. and Wójcik, W., 1987. Intuicjonizm a matematyczność świata [sprawozdanie]. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (9), pp.51–54.

Samborski, M. and Wójcik, W., 1992. Na pograniczu filozofii i nauki [sprawozdanie]. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (14), pp.110–114.

Skoczny, W., 1984. Sympozjum Galileuszowskie [sprawozdanie]. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2, pp.70–73.

Skoczny, W., 1985. Główne warianty zasady antropicznej. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (7), pp.21–27.

Skoczny, W., 1999. Spotkania OBI widziane od kuchni. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (25), pp.13–15.

Skoczny, W., 2012. Filozofia przyrody ożywionej w OBI. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (50), pp.41–45.

Stoeger, W.R., 1983. The evolving interaction between philosophy and the science: Towards a self-critical philosophy. Philosophy in Science, 1, pp.21–44.

Turek, K., 1978. Filozoficzne aspekty pojęcia informacji. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (1), pp.32–41.

Turek, K., 1981. Rozważania o pojęciu struktury. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (3), pp.73–95.

Wolak, Z., 1992. Interdyscyplinarność w teorii i w praktyce [book review]. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (14), pp.132–136.

Wolak, Z., 1993. Neotomizm a szkoła lwowsko-warszawska. Kraków: Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych.

Woleński, J., 1985. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woleński, J., 2017. Interview with Jan Woleński conducted by Kamil Trombik. The Faculty of Philosophy deanery at The Pontifical University of John Paul II in Kraków: electronic file on CD entitled “Historia Wydziału Filozoficznego PAT – wywiady”.

Życiński, J., 1999. Kartki z prehistorii OBI (Notes from the prehistory of Center for Interdisciplinary Studies). Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (25), pp.8–12.