The phenomenon of the Polish School of Mathematics and the emigration of Polish mathematicians during World War II

Main Article Content

Wiesław Wójcik

Abstract

In the paper I try to describe the phenomenon of the Polish School of Mathematics. It requires the presentation and analysis of the many factors that have had an influence on its creation and development. It is impossible to do so in such article yet I try to show, however, its essence and strength through an analysis up until the point that World War II brutally ended its development. I focus on the mathematicians who were forced to emigrate and created important mathematical centres in other countries. Thus, the program and atmosphere of Polish Mathematical School was continued.

Article Details

How to Cite
Wójcik, W. (2013). The phenomenon of the Polish School of Mathematics and the emigration of Polish mathematicians during World War II. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (53), 11–52. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/57
Section
Articles

References

Aull C.E., Lowen R. (red.), Handbook of the History of General Topology, Dordrecht, Boston, London 1997, t. 1, s. 255–341.

Burdman Feferman A., Feferman S., Alfred Tarski. Life and Logic, Cambridge 2004.

Derkowska A., Otton Marcin Nikodym (1889–1974), „Wiadomości Matematyczne” 1983, t. 25, s. 74–88.

Dickstein S., O prawie najwyższym Hoene-Wrońskiego w matematyce. Artykuł pierwszy, „Prace Matematyczno-Fizyczne” 1890, t. 2, nr 1, s. 145–168; O prawie najwyższym Hoene-Wrońskiego w matematyce. Artykuł drugi, „Prace Matematyczno-Fizyczne” 1894, t. 5, nr 1, s. 123–145.

Domaradzki S., Pawlikowska-Brożek Z., Węglowska D., Słownik biograficzny matematyków polskich, Tarnobrzeg 2003.

Duda R., Emigracja matematyków z ziem polskich, „Wiadomości Matematyczne” 2004, t. 40, s. 175–211.

Duda R., Lwowska Szkoła Matematyczna, Wrocław 2007.

Hurwic J. (red.), Wkład Polaków do nauki, Warszawa 1967.

Iwiński T., Ponad pół wieku działalności matematyków polskich, Warszawa 1975.

Jadacki J.J. (red.), Alfred Tarski: dedukcja i semantyka (Déduction et sémantique), Warszawa 2003.

Jakimowicz E., Mironowicz A., Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka, Gdańsk 2009.

Kac M., Zagadki losu, Warszawa 1997.

Kietlicz-Wojnacki W., Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie, Lublin 1980.

Klonecki W., Zonn W., Jerzy Spława-Neyman, „Wiadomości Matematyczne” 1973, t. 16.

Krysicki W. (red.), Poczet wielkich matematyków, Warszawa 1969.

Kuratowski K., Notatki do autobiografii, Warszawa 1981.

Kuratowski K., Pół wieku matematyki polskiej 1920–1975, Warszawa 1973.

Kuzawa M.G., Modern Mathematics: The Genesis of a School in Poland, New Haven 1968.

Łukasiewicz J., Z zagadnień logiki i filozofii, Warszawa 1961.

Mac Lane S., Samuel Eilenberg a topologia, „Wiadomości Matematyczne” 1984, t. 25, s. 229–241.

Michalski S. (red.), Poradnik dla samouków, Warszawa 1915.

Mostowski A., Thirty Years of Foundational Studies, „Acta Fennica Philosophica” 1965, t. 17.

Neyman J., Narodziny statystyki matematycznej, „Wiadomości Matematyczne” 1979, t. 22 .

Sandomir A., Poczet uczonych polskich, Warszawa 1975.

Steinhaus H., Wspomnienia i zapiski, Wrocław 2002.

Szymański W., Who Was Otto Nikodym?, „Mathematical Intelligencer” 1990, nr 12, s. 27–31.

Śródka A., Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. I–IV, Warszawa 1994.

Tarski A., Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego nr 34, Warszawa 1933.

Ulam S. Wspomnienia z Kawiarni Szkockiej, „Wiadomości Matematyczne”, seria II, 1969, t. 12.

Ulam S., Adventures of a Mathematician, New York 1976; tłum. Górnicka A., Przygody matematyka, Warszawa 1996.

Woleński J., Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, Warszawa 1985.

Woleński J., Logika matematyczna, w: Historia nauki polskiej. Wiek XX. Nauki ścisłe, z. 1, Warszawa 1995, s. 35–63.