Historography of Science and Religion

Main Article Content

Jacek Kwaśniewski

Abstract

The article shows the evolution of historians’ and sociologists’ views in 1874-2010 period how the historical relations between science and religion should be presented. The key theories have been discussed which are the milestones in this evolution: from 19th century Draper’s and White’s works which formed the so called conflict thesis to the present complexity thesis, which recognizes the religion as significant co-originator of modern science.

Article Details

How to Cite
Kwaśniewski, J. (2011). Historography of Science and Religion. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (49), 149–187. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/125
Section
Articles

References

Ariew Roger, (2007), Pierre Duhem, [w]: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/duhem

Barbour Ian G., (1966), Issues in science and religion, New York: Prentice Hall, 1966

Barbour Ian G., (1993, 1994), Jak układają się stosunki między nauką a teologią?, [w]: „Zagadnienia filozoficzne w nauce”, XV / 1993, XVI / 1994

Barr Stephen M., (2005), Współczesna fizyka a wiara w Boga, Wrocław: Techtra 2005

Bird Alexander, (2008), The Historical Turn In the Philosophy of Science, [w]: The Routledge Companion to Philosophy of Science, red. Stathis Psillos, Martin Curd, Abingdon: Routledge, 2008

Brooke John H., (1991), Science and religion: Some historical perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 1991

Burtt Edwin A., (1925), The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, New York, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd, 1925

Butterfield H., (1931), The Whig Interpretation of History, London : G. Bell and Sons 1931

Butterfield H., (1968), Rodowód współczesnej nauki 1300-1800, Warszawa: PWN 1968

Caiazza John C., (1988), recenzja książki: Stanley L. Jaki, Uneasy Genius: The Life and Work of Pierre Duhem Modern Age, [w]: “A Quarterly Review”, Volume 32, Spring 1988, Number 2

Centrum Kopernika – Informacja, (bez daty), http://www.copernicuscenter.edu.pl/centrum

Cohen Hendrik F., (1994), The scientific revolution: a historiographical inquiry, Chicago London: The University of Chicago Press 1994

Coyne George V., Heller Michał, (2007), Pojmowalny wszechświat, Warszawa: Prószyński i S-ka 2007

Davies Paul, (2006), Bóg i nowa fizyka, Warszawa: Cyklady 2006

Davies Paul, (2007), Taking science on faith, [w]: “The New York Times”, 24.11.2007. Polskie tłumaczenie wraz z dyskusją zostało zamieszczone na portalu www.racjonalista.pl

Davies Paul, (2008a), Kosmiczna wygrana. Dlaczego wszechświat sprzyja życiu?, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008

Davies Paul, (2008b), Porządek wszechświata, wywiad z P. Davies’em, [w]: „Polityka” nr 42/2008

Davis Edward B., (1994), Christianity and Early Modern Science: Beyond War and Peace?, [w]: Perspectives on Science and Christian Faith”, Vol. 46, No. 2, 1994

Davis Edward B., (1999), Christianity and Early Modern Science: The Foster Thesis Reconsdered, [w]: Evangelicals and Science in Historical Perspective, tom pod redakcją: Livingstone David N., Hart D.G., Noll Mark A., New York: Oxford University Press, 1999

Dillenberger John, (1960), Protestant thought and natural science: A historical study, Nashville: Abingdon Press, 1960

Dixon Thomas, (2010), Introduction, w: Science and Religion. New Historical Perspectives, red. Dixon Thomas, Cantor Geoffrey, Pumfrey Stephen, Cambridge: Cambridge University Press 2010

Draper John William, (1874), History of the Conflict between Religion and Science, New York: D. Appleton and Company, 1974. Polskie tłumaczenie tej książki nosi tytuł: Dzieje stosunku wiary do rozumu, tłum. J. Karłowicz, pierwsze wydanie polskie: Warszawa: L. Polak, 1882

Draper John William, (1880), History of the Conflict between Religion and Science, London: C. Kegan Paul & Co, (wydanie XIV) 1880

Ecklund Elaine H. (2007), Religion and Spirituality among University Scientists, na stronie internetowej http://religion.ssrc.org/reforum/Ecklund.pdf

Ferngren Gary B. (red), (2000), The History of Science and Religion in the Western Tradition. Encyclopedia, New York: Garland Publishing Inc., 2000

Foster Michael B., (1934), The Christian Doctrine of Creation and the Rise of Modern Natural Science, [w]: “Mind”, vol. 43, Issue 172, 1934

Foster Michael B., (1935, 1936), Christian Theology and Modern Science of Nature, [w]: “Mind”, vol. 44, Issue 176 1935 i Mind, vol. 45, Issue 177, 1936.

Gould Stephen J., (2002), Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia, Warszawa: Zysk i S-ka 2002

Grant Edward, (2005), Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej, Warszawa: Prószyński i S-ka 2005

Grant Edward, (2006), Science and Religion, 400 B.C. to A.D. 1550, From Aristotle to Copernicus, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006

Hall Rupert, (1966), Rewolucja naukowa 1500-1800, Warszawa: PAX 1966

Heller Michał, (2006), Filozofia i wszechświat, Kraków: Universitas 2006

Heller Michał, Zbigniew Liana, Janusz Mączka, Adam Olszewski, Włodzimierz Skoczny, (1999), Jak filozofuje się w OBI?, [w]: „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXV / 1999

Hooykaas, R., (1975), Religia i powstanie nowożytnej nauki, Warszawa: PAX 1975

Hooykaas, R., (1987), The Rise of Modern Science: When and Why?, “The British Journal of the History of Science”, Vol. 20, No. 4, 1987

Hodgson Peter E., (1994), Pierre Duhem: historian of the Christian origin of science, [w]: “Contemporary Review”, March 1994

Huff Toby E., (2000), Science and Metaphysics in the Three Religions of the Book, [w]: “Intellectual Discourse”, 2000, Vol. 8, No 2

Huff Toby E., (2007), The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West, New York: Cambridge University Press, (drugie wydanie), 2007

Iliffe Rob, (2008), History of Science, artykuł na stronie internetowej Making History Instytutu Badań Historycznych, University of London http://www.history.ac.uk/makinghistory/index.html

Jaki Stanley, (1974), Science and Creation: From Eternal Cycles to Oscillating Universe, Edinburgh: Scottish Academic Press 1974

Jaki, Stanley L., (1984), Uneasy Genius: The Life and Work of Pierre Duhem, Dordrecht, London, Boston: Martinus Nifhoff 1984

Jaki, Stanley L., (1988), The Physicist as Artist: the landscapes of Pierre Duhem, Edinburgh: Scottish Academic Press 1988

Jaki, Stanley L., (1991), Scientist and Catholic: an essay on Pierre Duhem, Front Royal, VA: Christendom Press 1991

Jaki Stanley, (1994), Zbawca nauki, Poznań: W drodze 1994

Jaki Stanley, (1995), Bóg i kosmologowie, Racibórz-Wrocław: RAF-SCRIBA 1995

Jaki Stanley, (2000), The Christological Origins of Newton's First Law, [w]: Science and the Future of Mankind. Science for Man and Man for Science, Pontifical Academy of Sciences 2000

Kaiser Christopher B., (2007), Toward a Theology of Scientific Endeavour. The Descent of Science, Burlington: Ashgate Publishing Company 2007

Klaaren Eugene M., (1977), Religious Origins of Modern, Science: Belief in Creation in Seventeenth-Century Thought, Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1977

Koyré A., (1998), Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 1998

Larson Edward J., Witham Larry (1998), Leading Scientists Still Reject God, [w]: “Nature”, Vol. 394, 23 July 1998

Lindberg David C., Numbers Ronald L., (1986a), Introduction, [w]: God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science, red. Lindberg David C., Numbers Ronald L., Berkeley, Los Angeles, London. 1986. Polskie tłumaczenie pt. „Metahistoryczne uwagi o konflikcie nauki i teologii” [w]: „Zagadnienia filozoficzne w nauce”, XX / 1997

Lindberg David C., (1986b), Science and the Early Church, [w]: God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science, red. Lindberg David C., Numbers Ronald L., Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986.

Lindberg David C. (red), Numbers Ronald L. (red), (1986c), God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986.

Lindberg David C., Numbers Ronald L., (1987), Beyond War and Peace: A Reappraisal of the Encounter between Christianity and Science, [w]: “Perspectives on Science and Christian Faith”, 1987, vol.39, nr. 3

Lindberg David C., (2000), Medieval Science and Religion, [w]: The History of Science and Religion in the Western Tradition. Encyclopedia, Ferngren Gary B. (red), New York: Garland Publishing Inc., 2000

Lindberg David C., (2007), The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450, (second edition), Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007

Longino Helen, (2008), Philosophy of Science After the Social Turn, wykład wygłoszony w Uniwersytecie w Bratysławie 9. czerwca 2008

http://www.exu.sk/material/temac/longino/PhilSci-Social-Turn_Longino_1prednaska.pdf

Mączka Janusz, (1996), Czy Chrystus zbawił naukę?, [w]: „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, XIX / 1996

McGrath Alister E., (2001), Scientific Theology: Nature, Grand Rapids: Eerdmans, 2001

McGrath Alister E., (2009), Nauka i religia, Kraków: WAM, 2009

Merton Robert, (1938), Science, Technology and Society In Seventeenth Century England, Osiris, Vol. IV, Bruges: St. Catherine Press, 1938

Merton Robert, (1982), Purytanizm, pietyzm i nauka, [w]: Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN, 1982. Pierwsze wydanie: Puritanism, Pietism, and Science, [w]: Sociological Review, 1936, vol. 28

Moore James R., (1979), Post-Darwinian Controversies: A study of the Protestant struggle to come to terms with Darwin in Great Britain and America 1870-1900, Cambridge: Cambridge University Press 1979

Numbers Ronald L. (red), (2009), Galileo Goes to Jail and Other Myths About Science and Religion, Cambridge: Harvard University Press, 2009

Numbers Ronald L., (2010), Simplifying complexity: patterns in the history of science and religion, [w]: Science and Religion. New Historical Perspectives, red. Dixon Thomas, Cantor Geoffrey, Pumfrey Stephen, Cambridge: Cambridge University Press 2010

OBI, (2008), Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych. Rozwój OBI, http://www.obi.opoka.org.pl/rozwoj.html

Osler Margaret J., (1994), Divine Will and the Mechanical Philosophy: Gassendi and Descartes on Contingency and Necessity in the Created World, Cambridge: Cambridge University Press, 1994

Osler Margaret J., (1998), Mixing Metaphors: Science and Religion Or Natural Philosophy and Theology In Early Modern Europe, [w]: “History of Science”, Vol. 36, part 1, March 1998, No. 111

Osler Margaret J., (2010), lista publikacji: http://www.phil.ucalgary.ca/profiles/margaret-osler ,

http://philpapers.org/s/Margaret%20J.%20Osler

Plantinga Alvin, (2010), Religion and Science, [w]: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/religion-science

Sarton George, (1955), Introductory Essay, [w]: Religion and Reality, red. J. Needham, New York, 1955

Shapin Steven, (1982), History of Science and Its Sociological Reconstructions, [w]: “History of Science”, Vol. XX, 1982

Shapin Steven, (1992), Discipline and bounding - history and sociology of science as seen through externalism - internalism debate, [w]: “History of Science”, Vol. 30, 1992

Shapin Steven, (2000), Rewolucja naukowa, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000

Shapin Steven, (2005), Hyperprofessionalism and the Crisis of Readership in the History of Science, [w]: “Isis”, Vol. 96 No 2 (June 2005)

Stark Rodney, (2003), For the Glory of God. How Monoteism Led to Reformations, Science, Witch-Hunts, and the End of Slavery, Princeton: Princeton University Press, 2003

Stark Rodney, (2006), The Victory of Reason. How Christianity led to Freedom, Capitalism, and Western Success, New York: Random House, 2006

Stiefel Tina, (1985), The Intellectual Revolution in Twelfth-Century Europe, Croom Helm 1985

Turner Frank M., (1974a), Between Science and Religion: The Reaction to Scientific Naturalism in Late Victorian England, New Haven: Yale University Press, 1974.

Turner Frank M., (1974b), Rainfall, Plagues, and the Prince of Wales: A Chapter in the Conflict of Science and Religion, [w]: “Journal of British Studies”, 13, 1974

Turner Frank M., (1988), The Victorian Conflict between Science and Religion: A Professional Dimension, [w]: Religion in Victorian Britain, red. Gerald Parsons, Manchester: University Press 1988

Weldon Stephen P., (2000), The Social Construction of Science, [w]: Ferngren Gary B. (red), The History of Science and Religion in the Western Tradition. Encyclopedia, New York: Garland Publishing Inc., 2000

White Andrew D., (1876), The Warfare of Science, New York: D. Appleton and Co., 1876

White Andrew D., (1897), A History of Warfare of Science with Theology in Christendom, New York: D. Appleton and Co., 1897

Whitehead, A.N., (1988), Nauka i świat współczesny, Warszawa: PAX 1988

Wilson David B., (2000), The Historiography of Science and Religion, [w]: The History Of Science and Religion in the Western Tradition. Encyclopedia, red. Ferngren Gary B., New York 2000

Woods T.E., (2006), Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, Kraków: AA 2006

Wykstra Stephen John,(1996), Should Worldviews Shape Science: Toward and Integrationist Account of Scientific Theorizing, w: Facets of Faith and Science. vol. 2: The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Science in Augustinian Perspective, J. M. van der Meer (red), Lantham: The Pascal Centre for Advanced Studies in. Faith and Science/University Press of America, 1996

Wybrow, Cameron (red), (1992), Creation, Nature, and Political Order in the Philosophy of Michael Foster (1903-1959): The Classic Mind Articles and Others, with Modern Critical Essays, N.Y./Lampeter, Wales: Edwin Mellen Press, 1992