Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – najstarsze polskie czasopismo poświęcone filozofii w nauce.

Specyfiką ZFN jest odwoływanie się do badań interdyscyplinarnych; interesują nas zagadnienia związane z filozofią przyrody, filozofią i historią nauki a także relacje nauki i wiary (zob. cel i zakres tematyczny ZFN).

ZFN wyrasta z długiej tradycji krakowskiej filozofii przyrody sięgającej II poł. XIX wieku (zob. historia ZFN). Chcemy kontynuować ten klimat wzajemnych dyskusji filozofów z przedstawicielami innych nauk.


nr 61 (2016)


Okładka
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce