The Issue of Reductionism in the Philosophy of Biology

Main Article Content

Joanna Luc

Abstract

The aim of this article was to present one of the methods of reconciling of epistemological antireductionism and ontological physicalism, which explains differences between sciences, through an ontological picture of the most general structure of reality. The main thesis held that accepting this perspective allows us to achieve the above-mentioned reconcilement. First, the main arguments for and against physical reductionism, were described before the ontological assumptions were presented; then the assumptions was analysed in the light of this ontological construction as well as some facts from the fields of methodology and the history of natural sciences. Finally, some conclusions were drawn from the presented vision. They were connected with the epistemological status of analogy and methodological postulate of simplicity.

Article Details

How to Cite
Luc, J. (2013). The Issue of Reductionism in the Philosophy of Biology. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (52), 179–201. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/76
Section
Articles

References

T. Baldwin, Zwrot naturalistyczny [w:] P. Gutowski, T. Szubka (red.), Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998, s. 393–411.

D. Dennett, Rzeczywiste wzorce, tłum. M. Miłkowski [w:] M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu, IFiS PAN, Warszawa 2008 s. 299–325.

W. Krajewski, Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

H. Krzanowska, A. Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów ewolucji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

H.R. Matthews, R.A. Freedland, R.L. Miesfeld, Biochemia i biologia molekularna w zarysie; przeł. J. Fronk et al., Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

K. Młynarski, Wybrane problemy teorii ewolucji, Wydawnictwo PiT, Kraków 2006.

J. Piontek (red.), Pojęcie cechy w naukach biologicznych, UAM, Poznań 1992.

T. Placek, Przyczynowość [w:] S.T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 355– 384.

A. Rosenberg, D.W. McShea, Reductionism about biology [w:] idem, Philosophy of Biology. A Contemporary Introduction, Routledge, New York 2008.

W. Sady, Spór o racjonalność naukową od Poincarego do Laudana, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2000.

S. W. Ślaga, Życie – ewolucja [w:] M. Heller, M. Lubański, S.W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauk: wstęp do filozofii przyrody, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997, s. 285–411.

J. Werle, Jedność przyrody – rzeczywistość czy iluzja, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.

J. Życiński, Elementy filozofii nauki, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 1996.