On some aspects of mathematical platonism

Main Article Content

Bogdan Dembiński

Abstract

Modern philosophers of mathematics in their discussions tend to refer to mathematical Platonism. Usually they believe that they talk about philosophical thought of Plato himself and understanding of mathematics that was introduced by the ancient philosopher. Unfortunately, contemporary mathematical Platonism has very little in common with original Platonism. In this paper I would like to clarify this issue and present Plato’s philosophy of mathematics.

Article Details

How to Cite
Dembiński, B. (2015). On some aspects of mathematical platonism. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (58), 45–61. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/7
Section
Articles

References

Arystoteles, Metafizyka, tłum. T. Żeleźnik, tekst polski oprac. M.A. Krąpiec oraz A. Maryniarczyk, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996.

Brown J.R., Philosophy of Mathematics. A contemporary introduction to the world of proofs and pictures, Routledge, New York – London 2008 (II ed).

Dembiński B., Późna nauka Platona, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003.

Dembiński B., Późny Platon i Stara Akademia, Marek Derewiecki, Kęty 2010.

Dembiński B., Structuralism in the Platonic Philosophy of Science, [w:] Between Philosophy and Science, (red.) M. Heller, B. Brożek, Ł. Kurek, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, IFiF PAN, Warszawa 1992.

Hartle V., Plato on Parts and Wholes. The Metaphysics of Structure, Clarendon Press, Oxford 2002.

Heller M., Filozofia i wszechświat, TAiWPNU, Kraków 2006.

Murawski R., Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012, s. 20–22.

Platon, List VII, tłum. M. Maykowska.

Platon, Menon.

Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki.

Platon, Timajos.

Wojtowicz K., Spór o istnienie w matematyce, Semper, Warszawa 2003.

Życiński J., Świat matematyki i jej materialnych cieni, Copernicus Center Press, Kraków 2013.