Papers on differential equations in the Memoirs of the Natural Science Society in Paris

Main Article Content

Jan Koroński

Abstract

This paper concerns the general characteristics of the Natural Science Society in Paris and the Memoirs of the Natural Science Society in Paris. Moreover, in the context of the development of the theory of differential equations in the world, we present in this paper the articles of Y. Villarceau (1813), W. Zajączkowski (1837–1898) and W. Folkierski (1842–1904) on differential equations, which were published in Memoirs of the Natural Science Society in Paris.

Article Details

How to Cite
Koroński, J. (2013). Papers on differential equations in the Memoirs of the Natural Science Society in Paris. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (53), 231–262. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/63
Section
Articles

References

Bujakiewicz-Korońska R., Koroński J., Równania różniczkowe do końca XIX wieku, [w:] Matematyka czasów Weierstrassa. Materiały XV Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Kołobrzeg, 28 maja – 2 czerwca 2001 roku, red. S. Fudali, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 125–140.

Dianni J., Wachułka A., Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1963.

Folkierski W., Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu, „Prace Matematyczno-Fizyczne” 1895, nr 6, s. 151–175.

Folkierski W., O równaniach różniczkowych częściowych jednoczesnych, „Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu”, t. III, Paryż 1872.

Koroński J., Władysław Zajączkowski (1837–1898) i jego monografia z równań różniczkowych, „Antiquitates Mathematicae” 2009.

Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, t. I–XII, Wydawnictwo Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, Paryż 1870– 1881 (egzemplarze dostępne np. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie).

Pawlikowska-Brożek Z., Matematyka, [w:] Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, red. J. Kuryłowicz, F.W. Sawicka, E. Szczepańska, E. Turyn, H. Wojdowska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.

„Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria C, z. 18, Warszawa 1974 (tom poświęcony Towarzystwu Nauk Ścisłych w Paryżu).

Więsław W., Polskojęzyczne publikacje matematyczne po roku 1800. Rola wydawnictw „Wiadomości Matematycznych”, [w:] Matematycy polskiego pochodzenia na obczyźnie. Materiały konferencyjne z XI Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Kołobrzeg, 5–9 maja 1997, red. S. Fudali, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 237–247.

Villarceau Y., Zastosowanie teoryi wstaw wyższych rzędów do całkowania równań różniczkowych linijnych, „Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu”, t. XII, Paryż 1881.

Zajączkowski W., O równaniu różniczkowem Xdx + X1dx1 + ... + Xndxn = 0 całkowalnem przez jedno równanie pierwotne, „Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu”, t. VI, Paryż 1875.