Papers concerning differential equations in the Memoirs of the Academy of Arts and Sciences in Cracow

Main Article Content

Jan Koroński

Abstract

This paper concerns the general characteristics of the Academy of Arts and Sciences in Cracow and the Memoirs of the Academy of Arts and Sciences in Cracow. Moreover, in the context of the global development of the theory of differential equations we present in this paper the articles of Alojzy Jan Stodółkiewicz (1856-1934), Władysław Zajączkowski (1837-1898), Jan Rajewski (1857-1906), Wawrzyniec Żmurko (1824-1889) and Edward Władysław Skiba (1843-1911) on differential equations, which were published in the Memoirs of the Academy of Arts and Sciences in Cracow.

Article Details

How to Cite
Koroński, J. (2013). Papers concerning differential equations in the Memoirs of the Academy of Arts and Sciences in Cracow. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (53), 199–230. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/62
Section
Articles

References

Bujakiewicz-Korońska R., Koroński J., Równania różniczkowe do końca XIX wieku, Matematyka czasów Weierstrassa – Materiały XV Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 125–140.

Koroński J., Władysław Zajączkowski (1837–1898) i jego monografia z równań różniczkowych, „Antiquitates Mathematicae” 2009.

Rajewski J., O całkowaniu równań różniczkowych linijnych rzędu drugiego, w postaci (c2x2 + b2x + a2)y'' + (b1x + a1)y' +a0y = 0, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. IX (1884).

Rajewski J., O całkach nieregularnych równań różniczkowych linijowych, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. XVII (1890).

Skiba E., Przyczynek do teoryi strun, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. III (1877).

Stodółkiewicz A.J., Zastosowanie sposobu Bertranda do całkowania równania różniczkowego o różniczkach zupełnych z wielu zmiennymi, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. VIII (1883).

Stodółkiewicz A.J., Całkowanie układów równań różniczkowych o różniczkach zupełnych, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. VIII (1883).

Stodółkiewicz A.J., O całkowaniu równań różniczkowych linijnych rzędu drugiego, mających współczynniki linijne, przy pomocy kwadratur, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. IX (1884).

Stodółkiewicz A.J., O dwóch szczególnych układach równań różniczkowych o różniczkach zupełnych, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. XII (1886).

Śródka A., Szczawiński P., Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, cz. III (nauki ścisłe), Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.

Śródka A., Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. IV: S–Ż, Warszawa 1998.

Zajączkowski W., O całkach osobliwych zwyczajnych równań różniczkowych rzędu jakiegokolwiek, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. I (1874), s. 12.

Zajączkowski W., Teoryja ogólna rozwiązań osobliwych równań różniczkowych zwyczajnych, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. III (1877), s. 1–23.

Zajączkowski W., Wykład nauki o równaniach różniczkowych, Wyd. Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu, Paryż 1877, s. 904.

Zajączkowski W., Teorya Fucha równań różniczkowych linijowych i jednorodnych z jedną zmienną niezależną, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. XIII (1887), s. 1–47.

Żmurko W., O całkowaniu równań różniczkowych linijnych rzędu drugiego o współczynnikach linijnych, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. VIII (1883).