Elements of Logic in the Polish School of Mathematics. The contribution of Stanisław Leśniewski

Main Article Content

Lidia Obojska

Abstract

In the presented paper we would like to focus on the scientific activity of the one of the members of the Warsaw School of Logic. It is supposed that the world famous formalisms of Polish logicians were mainly stimulated by Stanisław Leśniewski. If this is true, Leśniewski can be considered as the main ideologist of Warsaw School.

The first part of this paper is dedicated to a very brief presentation of the history of Polish logic in the period 1910-1939. Next, we present the main ideas of the Warsaw School of Logic and in particular the contribution of Stanisław Leśniewski: his original system of three theories: protothetics, ontology and mereology and their novelty in comparison with classical thought. Finally, we try to show the influence of Leśniewski’s innovative ideas on other members of the school.

Article Details

How to Cite
Obojska, L. (2013). Elements of Logic in the Polish School of Mathematics. The contribution of Stanisław Leśniewski. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (53), 165–197. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/61
Section
Articles

References

Feferman B., Feferman S., Alfred Tarski. Życie i logika, Warszawa 2009.

Hiż H., Garstka wspomnień kibica matematyków, „Wiadomości Matematyczne” 2000, R. XXXVI, s. 53–59.

Jadczak R., Mistrz i jego uczniowie, Warszawa 1997.

Kotarbiński T., Szkice z historii filozofii i logiki, Warszawa 1979.

Lejewski Cz., Consistency of Leśniewski’s Mereology, Logic and Existence, On Leśniewski’s Ontology, [w:] Leśniewski’s Systems. Ontology and Mereology, red. J.T. Srzednicki, V.F. Rickey, Nijhoff International Philosophical Series, t. 13, Hague–Wrocław 1984.

Leśniewski S., Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka, „Przegląd Filozoficzny” 1913, R. XVI, s. 315–352.

Leśniewski S., Czy prawda jest tylko wieczna czy też wieczna i odwieczna, „Nowe Tory” 1913, z. 18, s. 493–528.

Leśniewski S., Czy klasa klas, nie podporządkowanych sobie, jest podporządkowana sobie?, „Przegląd Filozoficzny” 1914, R. XVII, z. 1, s. 63–75.

Leśniewski S., O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 1927, R. XXX, z. 2–3, s. 164–206.

Leśniewski S., O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 1931, R. XXXIV, z. 2–3, s. 142–170.

Leśniewski S., O ogólnej teorii mnogości, „Filozofia Nauki” 1999, z. 3–4, s. 173–208.

Łukasiewicz J., O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Studium krytyczne, Kraków 1910.

Murawski R., Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej, Toruń 2011.

Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków 2010.

Słupecki J., St. Leśniewski’s Protothetics, „Studia Logica” 1953, R. I, s. 44–111.

Słupecki J., S. Leśniewski’s Calculus of Names, „Studia Logica” 1955, R. III, s. 7–72.

Słupecki J., Towards a Generalized Mereology of Leśniewski, „Studia Logica” 1958, R. VIII, s. 131–154.

Sobociński B., O kolejnych uproszczeniach aksjomatyki „ontologii” prof. S. Leśniewskiego, „Fragmenty Filozoficzne” 1934, s. 143–160.

Sobociński B., L’analyse de l’antinomie russelienne par Leśniewski, „Methodos” 1949, R. 1–2, z. 1, 2, 3, 6–7, s. 94–107, 220–228, 308–316, 237–257.

Sobociński B., Z badań nad aksjomatyką prototetyki Stanisława Leśniewskiego, „Roczniki Polskiego Towarzystwa Naukowego” 1954, R. IV, s. 18–20.

Sobociński B., Studies in Leśniewski’s Mereology, „Roczniki Polskiego Towarzystwa Naukowego” 1954, R. V, s. 34–48.

Tarski A., O wyrazie pierwotnym logistyki, „Przegląd Filozoficzny” 1923, R. XXVI, z. 1–2, s. 68–89.

Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.

Woleński J., Stanisław Leśniewski i jego rola w historii logiki, Warszawa 1987.

Woleński J., Geneza warszawskiej szkoły logicznej, [w:] Matematyka przełomu XIX i XX wieku: nurt mnogościowy, red. J. Mioduszewski, Katowice 1992.

Woleński J., Towarzystwo Naukowe Warszawskie i rozwój logiki w Polsce, http://www.tnw.waw.pl/hist_ja_wol.html.

Woleński J., Szkoła lwowsko-warszawska w polemikach, Warszawa 1997.

Żarnecka-Biały E., Historia logiki dawniejszej, Kraków 1995.