A companion to Kazimierz Twardowski

Main Article Content

Ewelina Grądzka
https://orcid.org/0000-0002-3048-3002

Abstract

There have been many significant publications on Kazimierz Twardowski. Jacek Jadacki intends to add to this list another book Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku. In the review it is appraised whether it can be called “a companion to...”. It provides introductory information that can help readers better understand the role of Twardowski in Polish philosophy and culture. Updated findings by contemporary scholars are also included. The quality of the articles is guaranteed by such authors as J. Woleński, R. Kleszcz, A. Brożek and J. Jadacki. However, new authors are also present as well as less common topics like Twardowski’s influence on the Polish School of Philosophy of Medicine and his roles as political scientist, educational theorist, and historian of Ancient philosophy. The authors manage to convince the reader that Twardowski is “a classic” worth knowing, in consequence the book can be treated as a “companion to Twardowski”. It also inspires readers to further investigate the works and accomplishments of the Lvov philosopher.

Article Details

How to Cite
Grądzka, E. (2022). A companion to Kazimierz Twardowski. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (72), 191–202. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/586
Section
Review articles

References

Awodey, S. and Heller, M., 2020. The homunculus brain and categorical logic. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (69), pp.253–280. Available at: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/510> [visited on 24 February 2021].

Betti, A., 2019. Kazimierz Twardowski. Available at: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entrieswardowski/> [visited on 14 January 2021].

Brandl, J.L. and Woleński, J., eds., 1999. On Actions, Products and Other Topics in Philosophy. Kazimierz Twardowski (A. Szylewicz, Trans.), Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 67. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.

Brożek, A., ed., 2015. Kazimierz Twardowski we Lwowie: o wielkim myślicielu, nauczycielu i obywatelu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Brożek, A., 2020. Analiza i konstrukcja: o metodach badania pojęć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. I. Vol. 3, Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Kraków: Copernicus Center Press.

Brożek, A., Będkowski, M. et al., 2020. Anti-irrationalism. Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School. Warszawa: Semper – Wydawnictwo Naukowe.

Brożek, A., Stadler, F. and Woleński, J., eds., 2017. The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture [Online], Vienna Circle Institute Yearbook. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52869-4.

Chybińska, A., Jadacki, J.J., Woleński, J. and Brożek, A., eds., 2016. Tradition of the Lvov-Warsaw school: ideas and continuations, Polish Analytical Philosophy, 106. Leiden; Boston: Brill-Rodopi.

Dadaczyński, J., 2014. Some remarks on the logic of theology. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (57), pp.33–58. Available at: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/17> [visited on 6 January 2022].

Drabarek, A., Woleński, J. and Radzki, M.M., 2019. Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Grądzka, E., 2021a. Putting analysis and construction of concepts into its legitimate position. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (71), pp.155–173. Available at: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/544/544>.

Grądzka, E., 2021b. Report from the philosophical workshop organized by The Lvov-Warsaw School Research Center and Kazimierz Twardowski Philosophical Society of Lviv. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (71), pp.131–152.

Heller, M., 2019. God and geometry: when space was God (P. Krasnowolski, Trans.). Kraków: Copernicus Center Press.

Jadacki, J.J., 1989. Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego: analiza krytyczna. Toruń: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Jadacki, J.J., 2003. From the viewpoint of the Lvov-Warsaw School, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 78. Amsterdam; New York: Rodopi.

Jadacki, J.J., 2009. Polish analytical philosophy: studies on its heritage: with the appendix containing the bibliography of Polish logic from the second half of the 14th century to the first half of the 20th century. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Jadacki, J.J., 2015. Polish philosophy of the 19th and 20th centuries: heritage studies. Warsaw: Semper, Wydawnictwo Naukowe.

Jadacki, J.J. and Cullen, K., 2020. Stanisław Leśniewski: Genius of Logic, The Lvov-Warsaw School Research Center Publishing Series, 2. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Jadacki, J.J. and Paśniczek, J., eds., 2006. The Lvov-Warsaw School - the new generation, Polish Analytical Philosophy, 6. Amsterdam; New York: Rodopi.

Jadczak, R., 1993. Człowiek szukający etyki: filozofia moralna Kazimierza Twardowskiego, Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Wydaw. UMK.

Kleszcz, R., 2013. Metoda i wartości: metafilozofia Kazimierza Twardowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Poli, R., Coniglione, F. and Woleński, J., eds., 1993. Polish scientific philosophy: the Lvov-Warsaw School, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 28. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.

Twardowski, K., 1894. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Wien: Alfred Hölder, K. U. K. Hof- und Universitäts-Buchhändler.

Twardowski, K., 1927. Rozprawy i artykuły filozoficzne. Lwów: Księgarnia „Książnica-Atlas”: nakładem Komitetu Uczniów.

Twardowski, K., 1992. Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Ed. by M. Decewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Twardowski, K., 2013. Myśl, mowa i czyn. Ed. by A. Brożek and J.J. Jadacki, Bibliothčque des Philosophes, 4. Kraków: Copernicus Center Press.

Twardowski, K., 2014. Myśl, mowa i czyn. Cz. 2. Ed. by A. Brożek and J.J. Jadacki, Bibliothčque des Philosophes / Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 7. Warszawa: Semper - Wydawnictwo Naukowe.

Woleński, J., 1985. Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woleński, J., 1989. Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Synthese Library: studies in epistemology, logic, methodology and philosophy of science, 198. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.