Between tradition and modernity

Main Article Content

Milena Cygan
https://orcid.org/0000-0003-1407-7183

Abstract

he article is a review of Kamil Trombik’s book, in which he presents particular concepts of the philosophy of nature at the Pontifical Academy of Theology in Kraków in the years 1978 to 1993. It was the first and decisive period in the formation of the Faculty of Philosophy at the Academy. The goal of the monograph was to demonstrate the factors that contributed to philosophy of nature becoming one of the most prominent and representative trends in this academic center, as well as to attempt to answer the question of why “philosophy in science,” developed initially by Michał Heller and Józef Życiski, became the main style of doing philosophy of nature there. In the reporting part of the review main problems that the author raises are presented. They are collected in three chapters of his work, which corresponds to three initial phases of the formation of the philosophical department at the Pontifical Academy of Theology. Then, in the critical part, some aspects of Trombik’s work are assessed. First of all, the attention is paid to the part concerning the determination of the sources of “philosophy in science” which—although it seems to be the most interesting—is also the least original part of the work. Next, the contribution of Karol Wojtyła and many other lesser-known scientists and philosophers to the formation of an interdisciplinary atmosphere and the promotion of “philosophy in science” in the structures of The Pontifical Academy of Theology and the Krakow intellectual milieu is also appreciated. Many hypotheses and research perspectives in Trombik’s book are highlighted in the review, demonstrating the importance of this Krakow research center (Philosophy Department at the Pontifical Academy of Theology) for the history of Polish science and philosophy.

Article Details

How to Cite
Cygan, M. . (2021). Between tradition and modernity. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (70), 213–226. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/558
Section
Review articles

References

Heller, M., 2019. How is philosophy in science possible? Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (66), ss. 231–249. Dostępne na: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/482> [ostatni dostęp: 4 października 2019].

Heller, M. i Pabjan, T., 2007. Elementy filozofii przyrody, seria: Seria: Podręczniki OBI. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Hinz, H., 1962. Refleksja o nauce i oświeceniu w twórczości Kołłątaja. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 7(1-2), ss. 75–98.

Polak, P., 2011. U źródeł krakowskiej filozofii przyrody. Studia z Filozofii Polskiej, 6, ss. 135–153.

Polak, P., 2017. Rola Stefana Z. Pawlickiego (1839–1916) w kształtowaniu się krakowskiego ośrodka filozofii przyrody. W: P. Polak, J. Mączka i W.P. Grygiel, red. Oblicza filozofii w nauce: księga pamiątkowa z okazji 80. urodzin Michała Hellera. Kraków: Copernicus Center Press, ss. 85–132.

Polak, P., 2019a. Między koniecznością a utopią. Józefa Kremera koncepcja filozofii przyrody w kontekście szybko rozwijającej się nauki. W: S. Janeczek, Z. Wróblewski i A. Starościc, red. Genus vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 257–269.

Polak, P., 2019b. Philosophy in science: A name with a long intellectual tradition. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (66), ss. 251–270. Dostępne na: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/472> [ostatni dostęp: 26 września 2021].

Rederowa, D., 1998. Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815–1872: karta z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami. Kraków: PAU.

Trombik, K., 2021. Koncepcje filozofii przyrody w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1978–1993: studium historyczno-filozoficzne. Kraków: Wydawnictwo “scriptum”.

Wiszniewski, M., 1839. Uwagi nad filozofowaniem, cz. 1. Przyjaciel Ludu, 5(32), ss. 253–255.