Internet clothes of the philosophy in the information technology era

Main Article Content

Paweł Jan Polak
https://orcid.org/0000-0003-1078-469X
Kamil Piotr Trombik
Roman Krzanowski

Abstract

In this review, we present the philosophical blog “Cafe Aleph” (https://marciszewski.eu), which was founded by Witold Marciszewski in collaboration with Paweł Stacewicz. The blog contains numerous expert entries on issues from the border of philosophy, science and technology. “Cafe Aleph” is an area for developing, popularizing and discussing the idea of philosophy of computing.

Article Details

How to Cite
Polak, P. J., Trombik, K. P., & Krzanowski, R. (2021). Internet clothes of the philosophy in the information technology era. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (70), 251–259. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/548
Section
Review articles

References

Heller, M., 2019. How is philosophy in science possible? Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (66), ss. 231–249. Dostępne na: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/482> [ostatni dostęp: 4 października 2019].

Krzanowski, R., 2016. Towards a Formal Ontology of Information. Selected Ideas of K. Turek. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (61), ss. 23–52. Dostępne na: <http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/131> [ostatni dostęp: 26 września 2021].

Krzanowski, R., 2017. Minimal Information Structural Realism. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (63), ss. 59–75. Dostępne na: <http://www.zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/396> [ostatni dostęp: 26 września 2021].

Krzanowski, R., 2020. Why can information not be defined as being purely epistemic? Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (68), ss. 37–62. Dostępne na: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/494> [ostatni dostęp: 26 września 2021].

Kycia, R., 2021. Information and brain. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (70), 45–72. Dostępne na: <https://www.zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/514> [ostatni dostęp: 10 października 2021].

Kycia, R. i Niemczynowicz, A., 2020. Information and physics. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (69), ss. 237–252. Dostępne na: <https://www.zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/513> [ostatni dostęp: 26 września 2021].

Leciejewski, S.G., 2018. Struktura cyfrowej rewolucji naukowej. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (64), ss. 117–136. Dostępne na: <https://www.zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/429> [ostatni dostęp: 26 września 2021].

Marciszewski, W. i Stacewicz, P., 2011. Umysł – Komputer – Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.

Pleshkov, A. i Surman, J., 2021. Book reviews in the history of knowledge. Studia Historiae Scientiarum [Online], 20, ss. 629–650. Dostępne na: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.018.14049 [ostatni dostęp: 26 września 2021].

Polak, P., 2019. Philosophy in science: A name with a long intellectual tradition. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (66), ss. 251–270. Dostępne na: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/472> [ostatni dostęp: 26 września 2021].

Polak, P., 2021. Czy wszystko wykonuje obliczenia? Wybrane filozoficzne implikacje pankomputacjonistycznej interpretacji koncepcji obliczeń naturalnych. Studia Metodologiczne, (38), ss. 37–54.

Sarosiek, A., 2016. Biologiczne i semiotyczne nurty w dziedzinie sztucznej inteligencji. Transformacje, (1/2(88/89)), ss. 294–306.

Sokół, M., 2014. The Academic Weblog as a Semiperipheral Genre. W: The Semiperiphery of Academic Writing: Discourses, Communities and Practices [Online]. Red. K. Bennett. London: Palgrave Macmillan UK, ss. 221–239. Dostępne na: https://doi.org/10.1057/9781137351197_13.

Stacewicz, P. i Jernajczyk, J., 2020. Między informatyką i filozofią. Internetowe dyskusje w Cafe Aleph #1 [wywiad]. Filozofuj! [Online]. Dostępne na: <https://filozofuj.eu/miedzy-informatyka-i-filozofia-internetowe-dyskusje-w-cafe-aleph-1-wywiad> [ostatni dostęp: 26 sierpnia 2021].