Putting analysis and construction of concepts into its righteous position

Main Article Content

Ewelina Grądzka

Abstract

Analytic description, according to members of the Lvov-Warsaw School (LWS) like  Czeżowski, Ajdukiewicz, Ossowska, Tarski is a powerful and an indispensable tool, not only in philosophy but also in any natural science – in psychology especially. It should be equally respected together with empirical analysis and even it is recommended that it should precede any further research. Therefore the book Analiza i konstrukcja: o metodach badania pojęć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej [Analysis and construction: on the methods of researching concepts in the Lvov-Warsaw School] can be recommended to philosophers as well as scientists.

Article Details

How to Cite
Grądzka, E. (2021). Putting analysis and construction of concepts into its righteous position . Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (71), 155–173. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/544
Section
Review articles

References

Ajdukiewicz, K., 1960. Język i poznanie. T. 1: Wybór pism z lat 1920-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Ajdukiewicz, K., 1978. Language and Meaning. In: J. Giedymin, ed. The Scientific World-Perspective and Other Essays, 1931–1963, Synthese Library. Dordrecht: D. Reidel.pp.35–66.
Anon 2021. LWS Research Center. [online] Available at: [Accessed 6 Feb. 2021].
Awodey, S. and Heller, M., 2020. The homunculus brain and categorical logic. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (69), pp.253–280.
Beaney, M. ed., 2015. The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Brandl, J.L. and Woleński, J. eds., 1999. On actions, products and other topics in philosophy. Kazimierz Twardowski. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Translated by A. Szylewicz. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.
Brożek, A., Będkowski, M., Chybińska, A., Ivanyk, S. and Traczykowski, D., 2020a. Anti-irrationalism. Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School. Warszawa: Semper - Wydawnictwo Naukowe.
Brożek, A., Będkowski, M., Chybińska, A., Ivanyk, S. and Traczykowski, D., 2020b. Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Semper - Wydawnictwo Naukowe.
Brożek, A. and Jadacki, J.J., 2014. On prejudices, judgements and other topics in philosophy. Kazimierz Twardowski. Amsterdam- New York, NY: Rodopi.
Brożek, A., Stadler, F. and Woleński, J. eds., 2017. The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture. Vienna Circle Institute Yearbook. [online] Springer International Publishing. Available at: [Accessed 11 Feb. 2021].
Chalmers, D.J., 2020. What is conceptual engineering and what should it be? Inquiry, pp.1–18.
Chybińska, A., Jadacki, J.J., Woleński, J. and Brożek, A. eds., 2016. Tradition of the Lvov-Warsaw school: ideas and continuations. Polish Analytical Philosophy. Leiden; Boston: Brill-Rodopi.
Czeżowski, T., 1958. O metodzie opisu analitycznego. In: Odczyty filozoficzne. Toruń. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.pp.197–207.
Czeżowski, T., 2000. On the method of analytic description. Translated by N. Czarkowska. In: L. Gumański, ed. Knowledge, science, and values: a program for scientific philosophy. Amsterdam: Rodopi.pp.42–51.
Dainton, B. and Robinson, H. eds., 2015. The Bloomsbury companion to analytic philosophy. London: Bloomsbury Academic.
D’Oro, G. and Overgaard, S., 2017. The Cambridge companion to philosophical methodology. Cambridge: Cambridge University Press.
Drabarek, A., Woleński, J. and Radzki, M.M., 2019. Interdisciplinary investigations into the Lvov-Warsaw school. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Ingarden, R., 1947. Spór o istnienie świata. T. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Ingarden, R., 2013. Controversy over the existence of the world. 1 1. Frankfurt, M: Lang-Ed.
Jadacki, J.J., 1987. Semiotyka szkoły lwowsko-warszawskiej: główne pojęcia. Wrocław: Ossolineum.
Jadacki, J.J., 1989. Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego: analiza krytyczna. Toruń: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
Jadacki, J.J. and Cullen, K., 2020. Stanisław Leśniewski: genius of logic. The Lvov-Warsaw School Research Center Publishing Series. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.
Kijania-Placek, K. and Woleński, J. eds., 1998. The Lvov-Warsaw school and contemporary philosophy. Synthese Library: studies in epistemology, logic, methodology and philosophy of science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Koch, S., 2020. Engineering what? On concepts in conceptual engineering. Synthese. [online] Available at: [Accessed 24 Feb. 2021].
Kotarbiński, T., 1958. Traktat o dobrej robocie. Wyd. 2 ed. Wrocław ; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kuliniak, R., Pandura, M. and Ratajczak, Ł., 2018. Filozofia po ciemnej stronie mocy. Krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Część pierwsza: lata 1945–1951. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
Kuliniak, R., Pandura, M. and Ratajczak, Ł., 2019. Filozofia po ciemnej stronie mocy: krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Cz. 2: Problem reformy szkolnictwa wyższego w świetle partyjnej ofensywy ideologicznej. Wydanie pierwsze ed. Daimonion. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
Łukasiewicz, J.L., 1906. Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny. Warszawa: Drukarnia Towarzystwa Akcyjnego S. Orgelbranda Synów.
Martinich, A.P. and Sosa, D. eds., 2006. A companion to analytic philosophy. Oxford: Blackwell.
Pelc, J., 1979. Logical semiotics in the writings of Kazimierz Ajdukiewicz. Translated by J. Hołówka. [Warszawa: Komitet Nauk Filozoficznych PAN].
Piechowicz, R., 2020. Formal reconstruction of notions of belief, utterance and trust. Philosophical Problems in Science, (68), pp.63–77.
Poli, R., Coniglione, F. and Woleński, J. eds., 1993. Polish scientific philosophy: the Lvov-Warsaw School. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.
Rescher, N., 2014. Metaphilosophy: philosophy in philosophical perspective. Lanham: Lexington Books.
Schaar, M. van der, 2016. Kazimierz Twardowski: a grammar for philosophy. Leiden: Brill.
Simons, P.M., 1992. Philosophy and logic in Central Europe from Bolzano to Tarski: selected essays. Nijhoff International Philosophy Series. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers.
Smith, B., 1994. Austrian philosophy: the legacy of Franz Brentano. Chicago: Open Court.
Szaniawski, K., 1989. The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School. Dordrecht.
Tatarkiewicz, W., 1947. O szczęściu. Kraków: Wiedza-Zawód-Kultura, Tadeusz Zapiór i S-ka.
Tatarkiewicz, W., 1976. Analysis of happiness. Warszawa; The Hague: PWN; M. Nijhoff.
Twardowski, K., 1965. O istocie pojęć. In: Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.pp.292–312.
Twardowski, K., 1999. The Essence of Concepts. Translated by A. Szylewicz. In: J.L. Brandl and J. Woleński, eds. On actions, products and other topics in philosophy. Kazimierz Twardowski, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.pp.89–98.
Williamson, T., 2007. The philosophy of philosophy. The Blackwell/Brown Lectures in Philosophy. Malden [etc.]: Blackwell.
Witwicki, W., 1934. Analiza psychologiczna ambicji. Bibljoteczka Filozoficzna. Lwów : Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne ; Książnica - Atlas.
Woleński, J., 1985. Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Woleński, J., 1986. Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Woleński, J., 1989. Logic and philosophy in the Lvov-Warsaw school. Synthese Library : studies in epistemology, logic, methodology and philosophy of science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.