Putting analysis and construction of concepts into its righteous position

Main Article Content

Ewelina Grądzka

Abstract

Analytic description, according to members of the Lvov-Warsaw School (LWS) like  Czeżowski, Ajdukiewicz, Ossowska, Tarski is a powerful and an indispensable tool, not only in philosophy but also in any natural science – in psychology especially. It should be equally respected together with empirical analysis and even it is recommended that it should precede any further research. Therefore the book Analiza i konstrukcja: o metodach badania pojęć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej [Analysis and construction: on the methods of researching concepts in the Lvov-Warsaw School] can be recommended to philosophers as well as scientists.

Article Details

How to Cite
Grądzka, E. (2021). Putting analysis and construction of concepts into its righteous position . Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (71), 155–173. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/544
Section
Review articles

References

Ajdukiewicz, K., 1960. Język i poznanie. T. 1: Wybór pism z lat 1920-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ajdukiewicz, K., 1978. Language and meaning. In: J. Giedymin, ed. The Scientific World-Perspective and Other Essays, 1931–1963 [Online], Synthese Library. Dordrecht: D. Reidel, pp.35–66. Available at: https://doi.org/10.1007/978-94-010-1120-4.

Awodey, S. and Heller, M., 2020. The homunculus brain and categorical logic. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (69), pp.253–280. Available at: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/510> [visited on 24 February 2021].

Beaney, M., ed., 2015. The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Bocheński, J.M., 1974. An Analysis of Authority. Chestnut Hill; The Hague: Boston College; Martinus Nijhoff.

Brandl, J.L. and Woleński, J., eds., 1999. On Actions, Products and Other Topics in Philosophy. Kazimierz Twardowski (A. Szylewicz, Trans.), Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 67. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.

Brożek, A., 2013. Bocheński on authority. Studies in East European Thought [Online], 65(1), pp.115–133. Available at: https://doi.org/10.1007/s11212-013-9175-9 [visited on 29 December 2021].

Brożek, A., Będkowski, M. et al., 2020a. Anti-irrationalism. Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School. Warszawa: Semper – Wydawnictwo Naukowe.

Brożek, A., Będkowski, M. et al., 2020b. Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Semper – Wydawnictwo Naukowe.

Brożek, A., Stadler, F. and Woleński, J., eds., 2017. The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture [Online], Vienna Circle Institute Yearbook. Springer International Publishing. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-52869-4 [visited on 11 February 2021].

Chalmers, D.J., 2020. What is conceptual engineering and what should it be? Inquiry [Online], pp.1–18. Available at: https://doi.org/10.1080/0020174X.2020.1817141 [visited on 24 February 2021].

Chybińska, A., Jadacki, J.J., Woleński, J. and Brożek, A., eds., 2016. Tradition of the Lvov-Warsaw School: Ideas and Continuations, Polish Analytical Philosophy 106. Leiden; Boston: Brill-Rodopi.

Czeżowski, T., 1958. O metodzie opisu analitycznego. Odczyty filozoficzne. Toruń. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, pp.197–207.

Czeżowski, T., 2000. On the Method of Analytic Description. In: L. Gumański, ed. Knowledge, science, and values: a program for scientific philosophy (N. Czarkowska, Trans.). Amsterdam: Rodopi, pp.42–51.

D’Oro, G. and Overgaard, S., 2017. The Cambridge Companion to Philosophical Methodology. Cambridge: Cambridge University Press.

Dainton, B. and Robinson, H., eds., 2015. The Bloomsbury Companion to Analytic Philosophy. London: Bloomsbury Academic.

Drabarek, A., Woleński, J. and Radzki, M.M., 2019. Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Ingarden, R., 1947. Spór o istnienie świata. T. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Ingarden, R. and Szylewicz, A., 2013. Controversy over the existence of the world. 1 1, Polish contemporary philosophy and philosophical humanities volume 6. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang Edition.

Jadacki, J.J., 1987. Semiotyka szkoły lwowsko-warszawskiej: główne pojęcia. Wrocław: Ossolineum.

Jadacki, J.J., 1989. Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego: analiza krytyczna. Toruń: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Jadacki, J.J. and Cullen, K., 2020. Stanisław Leśniewski: Genius of Logic, The Lvov-Warsaw School Research Center Publishing Series 2. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Kijania-Placek, K. and Woleński, J., eds., 1998. The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy, Synthese Library: studies in epistemology, logic, methodology and philosophy of science 273. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Koch, S., 2020. Engineering what? On concepts in conceptual engineering. Synthese [Online]. Available at: https://doi.org/10.1007/s11229-020-02868-w [visited on 24 February 2021].

Kotarbiński, T., 1958. Traktat o dobrej robocie. 2nd ed. Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kotarbiński, T., 1965. Praxiology: An Introduction to the Science of Efficient Action. Oxford: Pergamon.

Kuliniak, R., Pandura, M. and Ratajczak, Ł., 2018. Filozofia po ciemnej stronie mocy. Krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Część pierwsza: lata 1945–1951. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Kuliniak, R., Pandura, M. and Ratajczak, Ł., 2019. Filozofia po ciemnej stronie mocy: krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Cz. 2: Problem reformy szkolnictwa wyższego w świetle partyjnej ofensywy ideologicznej. Wydanie pierwsze, Daimonion 97. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

LWS Research Center [Online]. Available at: <https://slw.uw.edu.pl/home>.

Łukasiewicz, J., 1906. Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny. Warszawa: Drukarnia Towarzystwa Akcyjnego S. Orgelbranda Synów.

Martinich, A.P. and Sosa, D., eds., 2006. A Companion to Analytic Philosophy. Oxford: Blackwell.

Pelc, J., 1979. Logical Semiotics in the Writings of Kazimierz Ajdukiewicz (J. Hołówka, Trans.). [Warszawa: Komitet Nauk Filozoficznych PAN].

Piechowicz, R., 2020. Formal reconstruction of notions of belief, utterance and trust. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (68), pp.63–77. Available at: <https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/499> [visited on 24 February 2021].

Poli, R., Coniglione, F. and Woleński, J., eds., 1993. Polish Scientific Philosophy: The Lvov-Warsaw School, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 28. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.

Rescher, N., 2014. Metaphilosophy: Philosophy in Philosophical Perspective. Lanham: Lexington Books.

Schaar, M.v.d., 2016. Kazimierz Twardowski: A Grammar for Philosophy. Leiden: Brill.

Simons, P.M., 1992. Philosophy and Logic in Central Europe from Bolzano to Tarski: Selected Essays, Nijhoff International Philosophy Series 45. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Szaniawski, K., 1989. The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Tatarkiewicz, W., 1947. O szczęściu. Kraków: Wiedza-Zawód-Kultura, Tadeusz Zapiór i S-ka.

Tatarkiewicz, W., 1976. Analysis of happiness. Warszawa; The Hague: PWN; M. Nijhoff.

Twardowski, K., 1965. O istocie pojęć. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN, pp.292–312.

Twardowski, K., 1999. The essence of concepts. In: J.L. Brandl and J. Woleński, eds. On actions, products and other topics in philosophy. Kazimierz Twardowski (A. Szylewicz, Trans.), Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 67. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, pp.89–98.

Twardowski, K., Brożek, A. and Jadacki, J.J., 2014. On Prejudices, Judgments, and Other Topics in Philosophy, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 102. Amsterdam; New York: Rodopi.

Williamson, T., 2007. The Philosophy of Philosophy, The Blackwell/Brown Lectures in Philosophy 2. Malden: Blackwell.

Witwicki, W., 1934. Analiza psychologiczna ambicji, Bibljoteczka Filozoficzna 4. Lwów: Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne; Książnica - Atlas.

Woleński, J., 1985. Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woleński, J., 1986. Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Woleński, J., 1989. Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Synthese Library: studies in epistemology, logic, methodology and philosophy of science 198. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers