Virtual entities – a part of our reality

Main Article Content

Paweł Jan Polak

Abstract

Review of book: Bondecka-Krzykowska I., Brzeziński K.M., Bulińska-Stangrecka H.,  et al., Przedmioty wirtualne, P. Stacewicz, B. Skowron (ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019, pp. 135.

Article Details

Section
Book reviews

References

Bolter, J.D., 1990. Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera. Biblioteka Myśli Współczesnej. tłum. T. Goban-Klas. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bondecka-Krzykowska, I., Brzeziński, K.M., Bulińska-Stangrecka, H., Głowala, M., Janowski, J., Jernajczyk, J., Lubacz, J., Trybulec, M., Skowron, B. i Stacewicz, P., 2019. Przedmioty wirtualne. wyd. 1. Informatyka a filozofia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.