Science in the eyes of erudite

Main Article Content

Paweł Jan Polak
http://orcid.org/0000-0003-1078-469X

Abstract

Book review: Adam Adamandy Kochański, Gottfried Wilhelm Leibniz, Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gottfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670-1698, D. Sieńko (tłum.), wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019, ss. 256.

Article Details

How to Cite
Polak, P. J. (2019). Science in the eyes of erudite. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (66), 305–309. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/487
Section
Book reviews

References

Bubula, D., 2011. Woluntaryzm w ujęciu Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Samuela Clarke’a. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (48), ss. 77–94. Dostępne na: <http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/140> [ostatni dostęp: 9 lipca 2019].

Dickstein, S., 1897. Wyjątek z korespondencji Kochańskiego z Leibnizem. Przegląd Filozoficzny, 1, ss. 71–85.

Dickstein, S., 1901. Korespondencya Kochańskiego i Leibniza według odpisów D-ra E. Bodemanna z oryginałów, znajdujących się w Bibliotece Królewskiej w Hanowerze, po raz pierwszy do druku podana przez S. Dicksteina. Prace Matematyczno-Fizyczne [Online], 12, ss. 225–273. Dostępne na: <http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.bwnjournal-article-pmfv12i1p8bwm> [ostatni dostęp: 9 lipca 2019].

Dickstein, S., 1902. Korespondencya Kochańskiego i Leibniza, według odpisów D-ra E. Bodemanna z oryginałów, znajdujących się w Bibliotece królewskiej w Hanowerze, po raz pierwszy do druku podana przez S. Dicksteina (ciąg dalszy i dokończenie). Prace Matematyczno-Fizyczne [Online], 13, ss. 237–283. Dostępne na: <http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.bwnjournal-article-pmfv13i1p6bwm> [ostatni dostęp: 9 lipca 2019].

Dobrzycki, S., 1967. Deux lettres inédites de Leibniz ŕ Kochański. Organon, 4, ss. 217–228.

Heller, M., 2008. Stworzenie świata według Leibniza. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (42), ss. 3–14. Dostępne na: <http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/243> [ostatni dostęp: 9 lipca 2019].

Heller, M., 2016. Wyzwanie dla racjonalności: Leibniz i początek ery Newtona. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) [Online], (61), ss. 5–22. Dostępne na: <http://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/377> [ostatni dostęp: 9 lipca 2019].

Lisiak, B., red., 2005. Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699), seria: Źródła do Dziejów Kultury. Kroniki i Listy nr 1. Kraków:Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”:Wydawnictwo WAM.

Targosz, K., 2003. Polski wątek w życiu i sprawie Galileusza „Galileo Galilei e il mondo polacco” Bronisława Bilińskiego (1969) z uzupełnieniami. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (32), ss. 45–90.