The problem of the essence and measurement of well-being

Main Article Content

Wojciech Rybka

Abstract

Well-being is becoming an increasingly popular issue in economics. The aim of the article is to present the concept of well-being and the methods of its measurement and to examine the statistical significance between the results obtained by specific indicators. The article was written based on the meta-analysis of the books and scientific papers on the subject, as well as well-being and welfare measurement reports. The study shows that there is a very wide range of theories and concepts related to well-being which are sometimes exceptive. The most important conclusion from the study is that the correlation between welfare and well-being represented respectively by GDP and HDI is very strong, while the correlation between welfare and life satisfaction as well as well-being and subjective well-being are negligible.

Article Details

Section
Articles

References

About the HPI. 2019. [online] Happy Planet Index. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Antczak, R., 2012. Nowe ujęcie wskaźnika rozwoju społecznego HDI. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, [online] (117), s. 7–24. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Bentham, J., 1958. Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. Biblioteka Klasyków Filozofii. tłum. B. Nawroczyński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Blanchflower, D.G. i Oswald, A.J., 2004. Well-being over time in Britain and the USA. Journal of Public Economics, [online] 88(7–8), s. 1359–1386. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Brey, P.A.E., 2012. Well-Being in Philosophy, Psychology, and Economics. W: P.A.E. Brey i in., red., The Good Life in a Technological Age, Routledge Studies in Science, Technology and Society. New York, NY: Routledge, s. 15–34.

Czapiński, J., 2012. Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa. Nauka, [online] (1), s. 51–88. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Czech, S., 2014. Ekonomia dobrobytu a państwo opiekuńcze - relacja przeszłości czy przyszłości? Studia Ekonomiczne, [online] 176, s. 56–64. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Dickinson, E., 2011. GDP: a brief history. Foreign Policy. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Easterlin, R.A., 2001. Income and happiness: Towards a unified theory. The Economic Journal, [online] 111(473), s. 465–484. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Fioramonti, L., 2013. Gross Domestic Problem: The Politics Behind the World’s Most Powerful Number. Economic controversies. London - New York: Zed Books.

Gallup Inc., 2019. Understanding How Gallup Uses the Cantril Scale. [online] Gallup.com. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Hamilton, L.A., 2003. The Political Philosophy of Needs. Cambridge: Cambridge University Press.

Hirsch, F., 2005. Social Limits to Growth. [online] London: Routledge. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

International Monetary Fund, 2019a. World Economic Outlook (April 2019) - GDP per capita, current prices. [online] Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

International Monetary Fund, 2019b. World Economic Outlook Database April 2010 -- WEO Groups and Aggregates Information. [online] Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Kot, S.M., 2000. Ekonometryczne modele dobrobytu. Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kot, S.M., Malawski, A., Węgrzecki, A. i Filek, J. red., 2004. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Krok, E., 2016. Metody pomiaru szczęścia i jego zależność od dochodów. Studia Ekonomiczne, [online] 286, s. 43–55. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Kwarciński, T., 2016. Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, [online] (45), s. 105–133. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Linder, S.B., 1970. The Harried Leisure Class. New York: Columbia University Press.

Łuszczyk, M., 2013. Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

Mączyńska, E., 2014. Dylemat pomiaru gospodarki globalnej – produkt krajowy brutto. W: A. Cieślik i J.J. Michałek, red., Niedoskonała globalizacja: czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?: Księga jubileuszowa profesora Włodzimierza Siwińskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 194–208.

Mill, J.S., 1959. Utylitaryzm: O wolności. Biblioteka Klasyków Filozofii. tłum. M. Ossowska, i A. Kurlandzka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Molęda, S., 2009. Kantowska krytyka eudajmonizmu państwowego. [online] Histmag.org. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Mongin, P., 2002. Is there progress in normative economics? W: S. Boehm i in., red., Is There Progress in Economics? [online] Cheltenham, UK ; Northampton, Mass., USA: Edward Elgar Publishing, s. 145–170. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Ostapiuk, A., 2019. Droga ekonomii wolnej od wartościowania do epistemologicznej pychy. Użycie i nadużycie matematyki przez ekonomistów. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (67), s. ??-??

Ostrowski, M., 2012. Czy mamy za dużo pieniędzy. [online] Polityka.pl. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Parfit, D., 2012. Racje i osoby. Filozofia w Praktyce. tłum. W.M. Hensel, i M. Warchala. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pigou, A.C., 1912. Wealth and Welfare. [online] London: Macmillan and co., limited. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Pigou, A.C., 1920. The Economics of Welfare. [online] London: Macmillan and co., limited. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D., 2008. Ekonomia. T. 1-2. tłum. Z. Wolińska, i M. Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stiglitz, J.E., Sen, A.K. i Fitoussi, J.-P., 2013. Błąd pomiaru: Dlaczego PKB nie wystarcza: Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego. Nobliści z Ekonomii. tłum. A. Kliber, i P. Kliber. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

United Nations Development Programme, 2019. Human Development Data (1990-2017). [online] Human Development Reports. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Well-Being. 2019. [online] Cambridge English Dictionary. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

World Happiness Report. 2018. [online] Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Zaremba, M., 2016. Dobrobyt społeczny – problemy metodologiczne i definicyjne. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, [online] (4), s. 323–331. Dostępne na: [dostęp 30.08.2019].

Zienkowski, L., 2001. Co to jest PKB? jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.