Leaving 'Sarmatian salt-mines' or theology of science in action

Main Article Content

Paweł Jan Polak

Abstract

Recenzja książki: Michał Heller, Ważniejsze niż Wszechświat, Copernicus Center Press, Kraków 2018, ss. 128.

Article Details

Section
Book reviews

References

Dzidek, T., Kamykowski, Ł. i Napiórkowski, A., red., 2006. Poznanie teologiczne, seria: Teologia fundamentalna 5. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Haeckel, E., 1904. Kunstformen der Natur. Leipzig und Wien: Verlag des Bibliographischen Instituts.

Heller, M., 2009. Jak być uczonym. Red. M. Szczerbińska-Polak. Kraków: Znak.

Kochański, A.A., 2005. Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699). Red. B. Lisiak i L. Grzebień, seria: Źródła do Dziejów Kultury. Kroniki i Listy nr 1. Kraków:Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”: Wydawnictwo WAM.

Kochański, A.A. i Leibniz, G.W., 2019. Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gottfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670-1698 (D. Sieńko. Tłum.). Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Leibniz, G.W., 1898. The monadology and other philosophical writings (R. Latta. Tłum.). Oxford: Oxford University Press.

Marciszewski, W., 1999. Wszechświat jako komputer i sprawy ostateczne. Computerworld [Online], (9). Dostępne na: https://www.computerworld.pl/news/Wszechswiat- jako-komputer- i- sprawy- ostateczne,286657.html [ostatni dostęp: 21 maja 2019].