The otherness of animal intelligence

Main Article Content

Anna Sarosiek

Abstract

Book review: Recenzja książki: Frans de Waal, Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 2016, ss. 473

Article Details

Section
Book reviews

References

Frans de Waal, Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 2016, ss. 473.

Frans de Waal, Bystre zwierzę: czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt?  tłum. Ł. Lamża, Copernicus Center Press, Kraków, 2016, ss. 438.