The otherness of animal intelligence

Main Article Content

Anna Sarosiek

Abstract

Book review: Recenzja książki: Frans de Waal, Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 2016, ss. 473

Article Details

How to Cite
Sarosiek, A. (2018). The otherness of animal intelligence. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (65), 220–225. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/455
Section
Book reviews

References

Frans de Waal, Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 2016, ss. 473.

Frans de Waal, Bystre zwierzę: czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? tłum. Ł. Lamża, Copernicus Center Press, Kraków, 2016, ss. 438.