Followers of Plato

Main Article Content

Michał Heller
Janusz Mączka

Abstract

Recenzja książki: Bogdan Dembiński, Stara Akademia Platona. W początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres), Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018, s. 183.

Article Details

Section
Book reviews

References

Dembiński, B., 1997. Teoria idei: ewolucja myśli Platońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dembiński, B., 2003. Późna nauka Platona: związki ontologii i matematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dembiński, B., 2010. Późny Platon i Stara Akademia. Fundamenta : studia z historii filozofii. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Dembiński, B., 2018. Stara Akademia Platona: w początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres). Fundamenta : studia z historii filozofii. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.