Catholic theology in confrontation with neurosciences: a starting point for dialogue

Main Article Content

Damian Wąsek

Abstract

I ask the following question: “How should theology develop in order to avoid conflicts with neurosciences?” I believe that the answer to this question is a turn towards the monistic structure of human nature. It seems that insisting on the concept of a human being as composed of two realities – the body and the soul – makes it difficult, if not impossible, to enter into a constructive dialogue with neuroscientists who point to a clear connection between consciousness and biological processes.

Article Details

How to Cite
Wąsek, D. (2018). Catholic theology in confrontation with neurosciences: a starting point for dialogue. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (64), 167–181. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/430
Section
Proceedings of the PAU Commission on the Philosophy of Science

References

Alston, B. C., 2007. What is Neurotheology?. Charleston: BookSurge Publishing.

Blondel, M., 1950. L`Action. Essai d`une critique de la vie et d`une science de la pratique. Paris: PUF.

Boncinelli, E., 2009. Czy nauki neurologiczne przekreśliły duszę? [w:] Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Włoskich. Czy dusza istnieje? Między nauką a wiarą. Kielce: Wydawnictwo Jedność. Wersja MOBI: loc. 632-771.

Dawkins, R., 2007. Bóg urojony. Warszawa: Wydawnictwo CiS.

Dennett, D. C., 2008. Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Dzidek, T., 2001. Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga. Kraków: Wydawnictwo M.

Eliade, M.,1999. Sacrum i profanum. O istocie religijności. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Greshake, G., 2010. Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej. Poznań: Wydawnictwo W drodze.

Gutowski, P., 2012. Czym jest „nowy ateizm”? [w:] Słomka, M. (red.). Nauki przyrodnicze a nowy ateizm. Lublin: Wydawnictwo KUL. s. 7-45.

Harris, S., 2010. The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values. New York: Free Press.

Hitchens, Ch., 2007. Bóg nie jest wielki. Jak religia wszystko zatruwa. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Kongregacja Nauki Wiary, 2010. List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii „Recentiores Episcoporum” [w:] Królikowski, J., Zimowski, Z. (red.). W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994. Tarnów: Wydawnictwo Biblos. s. 153-157.

Łydka, W., Juros, H., 1998. Wolność [w:] Zuberbier, A. (red.). Słownik teologiczny. Katowice: Księgarnia św. Jacka. s. 644.

Nordenger, K., 2018. Mózg rządzi. Twój niezastąpiony narząd. Warszawa: Wydawnictwo Margines.

Rahner, K., 1965. O możliwości wiary dzisiaj. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Reale, G., 2009. Pojęcie duszy. Jeden z największych wytworów myśli greckiej. [w:] Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Włoskich. Czy dusza istnieje? Między nauką a wiarą. Kielce: Wydawnictwo Jedność. Wersja MOBI: loc. 163-631.

Schillebeeckx, E., 1968. O katolickie zastosowanie hermeneutyki. Tożsamość wiary w toku jej reinterpretacji. Znak, 169/170. s. 978-1010.

Tresmontant, C., 1996. Esej o myśli hebrajskiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wąsek, D., 2013. Teologia a inne dyscypliny naukowe [w:] Kochaniewicz, B. (red.). O naturze teologii. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. s. 107-116.

Wąsek, D., 2015. Natura wolności i konsekwencje jej posiadania. Teologia katolicka w konfrontacji z neurobiologią [w:] Słowiński, R. (red.). Dusza – umysł – wolna wola. Poznań: PAN. Oddział w Poznaniu. s. 47-60.