Structure of the digital scientific revolution

Main Article Content

Sławomir Grzegorz Leciejewski

Abstract

Nowadays, computers are in common use, both in experimental and theoretical research. It is worth considering if the implementation of a new, universal research tool has significantly changed the science of the end of 20th century. The crucial question which I will try to answer is if computers have revolutionized the scientific research. In order to find the answer, I will describe modern digitally aided science, taking into consideration the research conducted in the greatest elementary physics laboratory. Subsequently, I will refer to the classic concept of scientific revolution proposed by Thomas S. Kuhn. Finally, I will answer the question related to digital revolution in science.

Article Details

How to Cite
Leciejewski, S. G. (2018). Structure of the digital scientific revolution. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (64), 117–136. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/429
Section
Proceedings of the PAU Commission on the Philosophy of Science
Author Biography

Sławomir Grzegorz Leciejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

Sławomir Leciejewski jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Publikuje prace z filozofii nauki (kosmologii) i techniki oraz metodologii nauk przyrodniczych. Aktualnie interesuje go równieżfilozofia informatyki.

References

Białynicki-Birula, I. i Białynicka-Birula, I., 2007. Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Bolter, J.D., 1990. Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera. Warszawa: PIW.

Giza, P., 2006. Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jodkowski, K., 1990. Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Krasiński, A., 2016. O dwóch kulturach nauk przyrodniczych: teoretycznej i eksperymentalnej. Studium z filozofii i metodologii przyrodoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Kuhn, T.S., 2009. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Aletheia.

Kulka, J., 2009. Techniczne aspekty zderzacza LHC. Postępy Fizyki, 60(3), ss. 109–118.

Leciejewski, S., 2013. Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nowina-Konopka, M., 2012. Bozon Higgsa zarejestrowany w eksperymentach ATLAS i CMS. Postępy Fizyki, 63(3), ss. 98–99.

Nowina-Konopka, M., 2014. CERN – poszukiwania antymaterii. Postępy Fizyki, 64(1-6), ss. 30–34.

Zeidler, P., 1994. Nowy eksperymentalizm a teoretycyzm. Spór o przedmiot i sposób uprawiania filozofii nauki. W: Sobczyńska, D. i Zeidler, P. red. Nowy eksperymentalizm – teoretycyzm – reprezentacja. Poznań:Wydawnictwo Naukowe IF UAM, ss. 87–108.