Komu ma służyć wznowienie monografii Barbary Skargi o pozytywizmie?

Main Article Content

Paweł Polak

Abstract

Recenzja książki: B. Skarga, Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim, M. Pańków (red.), ser. Dzieła zebrane Barbary Skargi, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN - Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2016, ss. 496.

Article Details

Section
Book reviews

References

Skarga, B., 2016. Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim. wyd. 2. ser. Dzieła zebrane Barbary Skargi, t. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.