On Plato’s Doctrine of Ideas

Main Article Content

Bogdan Dembiński

Abstract

This paper is an attempt to clarify the ontological status of Platonic ideas. My considerations are based on the example of mathematical ideas and their relation to the subjects of mathematics and phenomena, since such modes of existence are distinguished in the philosophy of Plato.

Article Details

How to Cite
Dembiński, B. (2016). On Plato’s Doctrine of Ideas. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (60), 83–98. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/367
Section
Proceedings of the PAU Commission on the Philosophy of Science

References

Albert, K., 1991. O Platońskim pojęciu filozofii. Tłum. J. Drewnowski. Warszawa: IFiS PAN.

Blandzi, S., 2002. Platoński projekt filozofii pierwszej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Bohm, D., 1988. Ukryty porządek. Tłum. M. Tempczyk. Warszawa: Pusty Obłok.

Dembiński, B., 1999. Teoria idei. Ewolucja myśli platońskiej. Katowice: Wydaw. UŚ.

Dembiński, B. 2003. Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki. Katowice: Wydaw. UŚ.

Findlay, J.N., 1974. Plato: The written and unwritten doctrines. New York: Humanities Press.

Gadamer, H.G., Schadewaldt, W. (red.), 1968. Idee und Zahl: Studien zur platonischen Philosophie. Heidelberg: Carl Winter Verlag.

Gaiser, K., 1963. Platons ungeschriebene Lehre. Stuttgart: Ernst Klett.
Hadot, P., 1992. Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Tłum. P. Domański. Warszawa: IFiS PAN.

Hartmann, N., 1958. Systematische Methode. W: Kleine Schriften, III Bd, Vom Neukantianismus zur Ontologie. Berlin: DeGruyter.

Jordan, Z., 1937. O matematycznych podstawach systemu Platona. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Kijewska, A., Zieliński, E.I. (red.), 1993. Platon, nowa interpretacja. Lublin: KUL.

Kramer, H.J., 1990. Plato and the foundations of metaphysics. Tłum. J. Catan. New York: SUNY Press.

Lask, E., 1923. Gesammelte Schriften. E. von Hergiel (red.). Bd. 1–3. Tübingen: J.C.B. Mohr.

Sayre, K.M., 1983. Plato’s late ontology. A riddle resolved. Princeton: Princeton University Press.