Zarys filozofii przyrody

Main Article Content

Joachim Metallmann

Abstract

W Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie znajduje się rękopis o sygnaturze K III—8, 6.j.a.24, zawierający „Zarys filozofii przyrody” autorstwa Joachima Metallmanna. Zachowany rękopis ma charakter szkicu. Pewne myśli są w nim rozwinięte, a inne pozostają hasłami do opracowania. Rękopis nie jest skończony i prawdopodobnie w wersji ostatecznej znalazłoby się w nim wiele nowych kwestii, a już naszkicowane uzyskałyby zapewne pełniejszą redakcję. Prezentowane fragmenty wydają się być reprezentatywne dla rozumienia metallmannowskiej koncepcji filozofii przyrody.
Wprowadzenie i opracowanie: Janusz Mączka

Article Details

How to Cite
Metallmann, J. (2005). Zarys filozofii przyrody. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (36), 123–131. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/349
Section
Learning from the classics