Against psycho-physical dualism. An Analysis and comparison of George Lakoff's and John Searle's accounts

Main Article Content

Daniel Milewski

Abstract

This paper discusses John Searle’s biological naturalism and George Lakoff’s embodied mind hypothesis. These theories are presented as examples of a certain part of the philosophy of mind that breaks with the tradition launched by Descartes. In both cases, the break from this tradition is indicated to be a radical one as the theories argue not only against Cartesian dualism - the basic philosophical categories utilized by Descartes are being questioned. This attempt of departure from distinctions that seem to form a great part of the contemporary philosophy of mind may stand for a chance to provide a new perspective for some old philosophical problems.

Article Details

How to Cite
Milewski, D. (2014). Against psycho-physical dualism. An Analysis and comparison of George Lakoff’s and John Searle’s accounts. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (56), 57–92. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/27
Section
Articles

References

Bremer J., Wprowadzenie do filozofii umysłu, WAM, Kraków 2010.
Chalmers D., Searle J., ‘Consciousness and the Philosophers’: An Exchange, The New York Review of Books, May 15, 1997 [dostęp 23.06.14]; dostępny w Internecie: http://www.nybooks.com/articles/archives/1997/may/15/consciousness-and-the-philosophers-an-exchange/?insrc=toc/

Churchland P., Mechanizm rozumu, siedlisko duszy, tłum. Z. Karaś, Aletheia, Warszawa 2002.

Devlin K., Żegnaj Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu, tłum. B. Stanosz, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, za: H. Kardela, Koncepcja umysłu ucieleśnionego w kognitywizmie, [w:] (red.) A. Klawiter, Mózg i jego umysły, Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 199−243.

Heller M., Jak być uczonym?, ZNAK, Kraków 2009.

Hohol M., Searle na nowo odkryty [J. Searle, Umysł: krótkie wprowadzenie], „Logos i Ethos” 2011, 1(30), s. 281−287.

Hohol M., Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

Kardela H., Koncepcja umysłu ucieleśnionego w kognitywizmie, [w:] (red.) A. Klawiter, Mózg i jego umysły, Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 199−243.

Kövecses Z., Język, umysł, kultura, tłum. A. Kowalcze-Pawlik, M. Buchta, Universitas, Kraków 2011.

Lakoff G., Cascade Theory: Embodied Cognition and Language from a Neural Perspective, [online] serwis internetowy Youtube [dostęp 24.06.14]; dostępny w Internecie: http:// www.youtube.com/watch?v=XWYaoAoijdQ

Lakoff G., Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne, tłum. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Universitas, Kraków 2011.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, tłum. T. Krzeszowski, Aletheia, Warszawa 2010.

Lakoff G., Johnson M., Philosophy in the Flesh, Basic Books, New York 1999.

Lakoff G., Núñez R.E., Where Mathematics Comes From?, Basic Books, New York 2000, za: M. Hohol, Wyjaśnić umysł, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

Pawelec A., Znaczenie ucieleśnione, Universitas, Kraków 2005.

Poczobut R., Metafiyka umysłu. Główne problemy i stanowiska, [w:] (red.) S.T. Kołodziejczyk, Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 437−490.

Revonsuo A., O naturze wyjaśniania w neuronaukach, tłum. D. Leszczyński, P. Przybysz, [w:] „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki: Funkcje umysłu” 2010, 8(21), s. 273−302.

Searle J.R., Lecture 2: Alternatives to dualism: Materialism and Its Discontents [audio], [w:] Philosophy of Mind − Lectures by John Searle [audio], The Teaching Company 1996

Searle J.R., Lecture 7: Some Solutions to Descartes’ problem [audio], [w:] Philosophy of Mind – Lectures by John Searle [audio], The Teaching Company, 1996.

Searle J.R., Umysł, krótkie wprowadzenie, tłum. J. Karłowski, Rebis, Poznań 2010.

Searle J.R., Umysł na nowo odkryty, tłum. T. Baszniak, PIW, Warszawa 1999.