Philosophy of Tadeusz Garbowski

Main Article Content

Piotr Lipski

Abstract

The period between the two World Wars was very fruitful for Polish philosophy. The best known intellectual formation of that time was the Lvov–Warsaw School of Logic. At the time, when members of that school philosophized in the context of logic and mathematics, there was a group of thinkers in Cracow, who attempted at creating a philosophy of nature. Unfortunately, because of the outbreak of the Second World War, they have never produced any philosophical school. One of the first of Cracow philosophers of nature was the biologist, Tadeusz Garbowski. He died in 1939 in Sachsenhausen concentration camp, leaving several philosophical papers which focus mostly on the theory of evolution. In the present paper, the author critically reviews his analyses. A lot of his ideas, e.g., the one called by the author the 'evolutionary epistemology', can be found in works of later thinkers, for instance in the works of Konrad Lorenz. Although it is doubtful that they actually knew Garbowski's papers, it still seems to be worthwhile to notice this historical fact.

Article Details

How to Cite
Lipski, P. (2008). Philosophy of Tadeusz Garbowski. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (42), 112–136. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/249
Section
Articles

References

S. Blackmore, Siła memów, „Świat nauki” 2000, nr 12, ss. 50–60.

Z. Fedorowicz, R.J. Wojtusiak, Tadeusz Garbowski jako zoolog, Wrocław, 1972.

T. Garbowski, Filozofia poznania i metafizyka Witołda Rubczyńskiego, Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1939.

T. Garbowski, Organizm a społeczeństwo. Wykład filozoficzno-przyrodniczy biologicznych podstaw socjologii, Kraków, Koło Filozoficzne Studentów UJ, 1908.

T. Garbowski, Poznanie jako czynnik biologiczny, Kraków, Nakładem autora, 1910.

T. Garbowski, Św. Franciszek z Assyżu w świetle filozofii przyrodniczej, Kraków, Czas, 1910.

T. Garbowski, Życie i wiedza, Kraków, Czas, 1903.

S.J. Gould, Ewolucja życia na Ziemi, „Świat nauki” 1994, nr 12, ss. 61–68.

M. Heller, M. Lubański, Sz. W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa, ATK, 1997.

M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji, Tarnów, Biblos, 1996.

L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, Warszawa, PWN, 2003.

Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. Tom I: Początki, red. M. Heller i in., Kraków–Tarnów, OBI–Biblos, 2007.

Z. Łepko, Antropologia Konrada Lorenza, [w:] Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, red. M. Lubański i Sz.W. Ślaga, Warszawa, ATK, t. 13, 1991, ss. 157–279.

E. Mayr, Wpływ Darwina na myśl współczesną, „Świat nauki” 2000, nr 9, ss. 59–63.

Powszechna encyklopedia filozofii, red. M.A. Krąpiec i in., Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, t. 3.

J.M. Smith, Teoria ewolucji, Warszawa, PWN, 1968.

G. Sorman, Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Warszawa, Czytelnik, 1993.

I. Tattersall, Dlaczego staliśmy się ludźmi, „Świat nauki” 2002, nr 2, ss. 70–77.