Bernays' conception of mathematical cognizance

Main Article Content

Jerzy Kaczmarek

Abstract

Bernays' philosophical thought evolved from L.Nelson's and J.F.Frics' epistemological outlook to Gonseth's open epistemology (from the Kantian doctrine to open phenomenology). The paper is divided into two parts. The first part deals with philosophical inspirations and the evolution of Bernays' metascientific outlook. The second part considers his epistemological views from the period of inspiration by Gonseth's open philosophy. It is the final, mature stage of Bernays' evolution that is important for mathematical epistemology.

Article Details

How to Cite
Kaczmarek, J. (2008). Bernays’ conception of mathematical cognizance. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (42), 28–51. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/245
Section
Articles

References

Bachelard G., Le nouvel esprit scientifique, Paris: Alcan 1934.

Batóg T., Bernays Paul Isaac (1888–1977), [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, [red.] B. Skarga, t. 1, Warszawa: PWN 1994, ss. 160–164.

Bernays P., Avant-propos, [w:] tenże, Philosophie des mathématiques, (traduction de H.B. Siaceur) Paris: Vrin 2003, ss. 21–24.

Bernays P., Contradiction et non-contradiction, „Dialectica” 1947/1, ss. 305–309.

Bernays P., Existence mathématique et non-contradiction (1950), [w:] tenże, Philosophie des mathématiques, (traduction de H.B. Siaceur) Paris: Vrin 2003, ss. 113–127.

Bernays P., Dritte Gespräche von Zurich, „Dialectica” 1952/6, ss. 130–136.

Bernays P., Grundsätzliches zur philosophie ouverte, „Dialectica” 1948/2, ss. 275–279.

Bernays P., Language, Mathematics and Knowledge, (Lecture given at Princeton University, April 25, 1956), Manuscrit, Archives H. Poincaré, Nancy.

Bernays P., La correspondance schématique et les structures idéalisées (1970), [w:] tenże, Philosophie des mathématiques, (traduction de H.B. Siaceur) Paris: Vrin 2003, ss. 199–210.

Bernays P., La mathématique comme familière et inconnue à la fois (1955), [w:] Tamże, ss. 129–134.

Bernays P., Points de vue sur le problème de l’evidence (1946), [w:] Tamże, ss. 105–111.

Bernays P., Quelques points de vue concernant le problème de l’évidence, „Synthese” 1946/5, ss. 321–329.

Bernays P., Remarks to , ,the End of a Phase”, „Dialectica” 1963/16, ss. 49–50.

Bernays P., Remarques pour la philosophie de la mathematique (1969), [w:] tenże, Philosophie des mathématiques, (traduction de H.B. Siaceur) Paris: Vrin 2003, ss. 193–198.

Bernays P., Sur le platonisme en mathématique (1935), [w:] Tamże, ss. 83–98.

Bernays P., Sur le rôle de la langue du point de vue épistémologique (1961), [w:] tamże, ss. 177–191.

Bernays P., Symposium sur les fondements des mathématiques (1971), [w:] tamże, ss. 211–233.

Bernays P., Überlegungen zu F. Gonseth’s Philosophie, „Dialectica” 1977/31, ss. 119–128.

Beth E.W., L’Evidence acquise selon Bernays, [w:] E.W. Beth, J. Piaget, Epistémologie mathématique et psychologie, Paris: PUF 1961, ss. 136–139.

Dembek J., Przestrzeń i nieskończoność, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1994.

Dłubacz W., Fries Jakob Friedrich, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, (E-G), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, ss. 642–643.

Dłubacz W., „Nelson Leonard”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, (M-P), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, ss. 567–570.

Gonseth F., Le problème du temps, Neuchâtel: Griffon 1964.

Heinzmann G., Paul Bernays et philosophie ouverte, [w:] J. Gasser, H. Volken (eds.), Logic and set theory in 20th century Switzerland, Bern 2001, ss. 19–29.

Heinzmann G., Paul Bernays et la renovation des fondements philosophiques des mathématiques, [w:] Actes du Colloque Pensée et Science, Cret-Berrard 2002, , s. 8 wydruku komputerowego.

Heller M., Kosmologia i rzeczywistość, [w:] Nauka i wyobraźnia, Kraków: Znak 1995, ss. 125–144.

Kuderowicz Z., Ernst Cassirer jako filozof kultury, [w:] tenże, Filozofia współczesna, t. 2, Warszawa: WP 1983, ss. 230–264.

Lemańska A., Wybrane zagadnienia z filozofii matematyki, [w:] A. Lemańska, M. Lubański, Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, Warszawa: UKSW 2004, ss. 113–230.

Murawski R., Współczesna filozofia matematyki. Wybór tekstów, Warszawa: 2002.

Piotrowska E., Między matematyką a fizyką. Badania naukowe i refleksje filozoficzne Hermanna Weyla, [w:] E. Piotrowska, D. Sobczyńska, Między matematyką a przyrodoznawstwem, Poznań: UAM 1999, ss. 159–184.

Sinaceur H.B., Introduction de la traductrice, [w:] tenże, Philosophie des mathématiques, (traduction de H.B. Siaceur) Paris: Vrin 2003, ss. 7–17.