Tadeusz Czeżowski’s method of analytical description – historical and systematic study

Main Article Content

Maciej Zinkiewicz

Abstract

The paper depicts the evolution (and studies its ground and motivation) of the conception of the method of analytical description of Czeżowski, one of the most important figures of the Lvov-Warsaw School of Philosophy. It portrays Czeżowski as an author, whose voice on relation between theory and experience, as well as language and empirical reality, can be still considered important and significant.

Generally speaking, Czeżowski distinguishes between two kinds of methods: the inductive ones and the no inductive, i.e. the method of analytic description. The results of the former are the base of every further scientific activity, from the empirical sciences to philosophy. The method serves, first of all, to define abstract concepts and to precise scientific terms, what allow next to set and to express relations between them. Its application is an indispensable and essential part of process of building every abstract scientific theory.

Despite some similarities between Czeżowski’s method and other methods of conceptual analysis, the former is not subjected to the paradox of analysis (what is shown), according to the author of the paper.

Article Details

How to Cite
Zinkiewicz, M. (2016). Tadeusz Czeżowski’s method of analytical description – historical and systematic study. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (61), 53–103. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/205
Section
Articles
Author Biography

Maciej Zinkiewicz, Major Seminary of the Order of Friars Minor Capuchins - Cracow Province

Maciej Zinkiewicz OFM Cap. – urodzony dnia 17. 10.1977 w Stalowej Woli (woj. podkarpackie), po zakończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym podjął studia z ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, które przerwał, by w roku 1997 wstąpić do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Naukę kontynuował w Krakowie, uzyskując w roku 2004 dyplom magistra teologii. Po czterech latch pracy duszpasterskiej w Nowej Soli został skierowany na dalsze studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W roku 2014 obronił doktorat z filozofii. Obecnie pracuje w Wyżsyzm Semianrium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie jako wykładowca logiki, filozofii pozania, historii filzofofii oraz ogólnej metodologii nauk.

References

Czeżowski, T., 1958. O metodzie opisu analitycznego. W: Odczyty filozoficzne. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 197-207.

Czeżowski, T., 1969. Czym jest tzw. psychologia deskrypcyjna. W: Odczyty filozoficzne. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 231-234.

Czeżowski, T., 1973. Empiria i teoria. Studia Filozoficzne 6 (91), ss. 25-33.

Czeżowski, T., 1973a. O związku między naukami aksjomatycznymi a naukami empirycznymi. Studia Pedagogiczne 28, ss. 11-18;

Czeżowski, T., 1978. Definicje w nauce. W: Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, s. 23-31.

Czeżowski, T., 2009. Opis naukowy. W: Filozofia na rozdrożu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 39-47.

Eco, U., 2012. Kant a dziobak. Warszawa: Aletheia.

Heller, M., 2008. Filozofia nauki. Kraków: Petrus.

Kmiecikowski, W., 2013. Etyka między doświadczeniem a ontologią. Krąpiec-Ingarden-Czeżowski. Poznań: Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Lonergan, B.J.F., 2007. Insight. Roma: Città Nuova.

Łukasiewicz, D., 2002. Filozofia Tadeusza Czeżowskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Stachewicz, K., 2009. Opis analityczny a redukcja ejdetyczna. Paralela przeciwieństwa czy sprzeczności? Ruch Filozoficzny 4 (66), ss. 675-686.

Szewc, B., 2001. Oryginalność metanauki T. Czeżowskiego. Studia Philosophiae Christianae 2 (37), ss. 45-67.

Twardowski, K., 1924. O istocie pojęć. Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Woleński, 2007. J., Epistemologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.