John Paul II on relation between science and religion

Main Article Content

Zbigniew Wolak

Abstract

The relation between science and religion is a very interesting subject for philosophers, some scientists and rather few theologians. Pope John Paul II did for the understanding of the subject more than any other pope and he still encourages theologians to take more seriously this survey. In this article four specific themes concerning pope’s teaching on science-religion problem are presented: 1) history of relation between science and religion, 2) religion and physics and cosmology, 3) religion and biology, 4) religion and realistic philosophy.

Pope’s documents and announces show very mature and profound deliberations about the nature of science, religion (theology) and relations between them. The Pope outstretches the unity of the Universe and of the scientific survey but he is also aware of differences between methodologies of sciences, philosophies and theology. We cannot find one common methodology for all researches but we can still believe in finding the integral sense of life, Universe, and God’s presence in our life and world. John Paul II not only gave us some explanations in the difficult subject concerning science-religion problems but also encourages both scientists and theologians to continue this program.

Article Details

How to Cite
Wolak, Z. (2014). John Paul II on relation between science and religion. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (57), 83–110. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/19
Section
Articles

References

Bocheński J., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Philed, Kraków 1992.

Drewnowski J.F., Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficznego i inne pisma, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.

Einstein A., Pisma filozoficzne, tłum K. Napiórkowski, Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 1999.

Heller M., Ewolucja kosmosu i kosmologii, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1985, wyd. 2.

Heller M., Kosmologia Lemaître’a, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Heller M., Kościół i nauka, cz. 21, http://tertio.home.pl/film. php?film=454 [dostęp: 18.06.2014].

Heller M., Teorie wszystkiego, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 1192, 14, s. 83–101.

Jan Paweł II, Głęboka harmonia prawd nauki z prawdami wiary (w stulecie urodzin Alberta Einsteina), w: tenże, Wiara i kultura, dz. cyt., s. 43–45.

Jan Paweł II, List do o. George’a Coyne’a wydany z okazji 300-lecia opublikowania Principiów I. Newtona, tłum. J. Dembek, „Znak-Idee” 1991, 59, s. 6–14.

Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1986.

Jan Paweł II, Więź myślenia naukowego z wiarą warunkiem poszukiwania prawdy. Przemówienie do naukowców i studentów, Kolonia, 15 listopada 1980, [w:] tenże, Wiara i kultura, dz. cyt., s. 88–98.

John Paul II on science and faith, http://www.silk.net/RelEd/sciencejp.htm [dostęp: 20.08.2009].

John Paul II, Faith can never conflict with reason, L’Osservatore Romano, N. 44 (1264), 4 November 1992 (http://www.its.caltech. edu/~nmcenter/sci-cp/sci-9211.html [dostęp: 18.06.2014]).

John Paul II, Letter of His Holiness John Paul II to Reverend George V. Coyne, S.J. Director of the Vatican Observatory, http://www. vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/1988/documents/hf_ jp-ii_let_19880601_padre-coyne_en.html [dostęp: 18.06.2014].

John Paul II, Message to the Pontifical Academy of Sciences: of Evolution, http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM [dostęp: 18.06.2014].

John Paul II, Proofs for God’s existence are many and convergent (tłum. z Osservatore Romano 15 lipca 1985 r.), http://www.its.caltech.edu/~nmcenter/sci-cp/sci85071.html [dostęp: 18.06.2014].

Kopernik M., O obrotach ciał niebieskich, tłum. J. Baranowski, Jirafa Roja, Warszawa 2009.

Nauka, religia, dzieje. III Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo 6–9 sierpnia 1985, (red.) J.A. Janik, P. Lenartowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1986.

Neuroscience and the Person. Scientific Perspectives on Divine Action, (red.) R.J. Russell, N. Murphy, T.C. Meyering, M.A. Arbib, Vatican Observatory, Vatican – Berkeley 1999.

Św. Tomasz z Akwinu, De aeterninate mundi contra murmurantes (O wieczności świata, [w:] tenże, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, W Drodze, Poznań 1984, s. 277–281).

The Center for Theology and the Natural Sciences, http://www.ctns. org/ [dostęp: 18.06.2014].

Wolak Z., Koncepcje analogii w Kole Krakowskim, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2005.