Obraz pięknego świata, czyli jak narysować koncepcje filozoficzne

Main Article Content

Paweł Polak

Abstract

Recenzja książki: Kosmologia. Obraz świata w nowożytności (Cosmology. The image of the Universe in the Early Modern Times), Krystyna Szymura (red.), wyd. Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 196.

Article Details

Section
Book reviews