Na drogach prawdy. Naukowy a teologiczny charakter poznania

Main Article Content

Janusz Szulist

Abstract

Recenzja książki: Filip Krauze, Jedna prawda dwie księgi. Nauki przyrodnicze a teologia w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, WAM, Kraków 2008.

Article Details

Section
Book reviews