Ne sutor ultra crepidam. Kazimerz Twardowski on philosophy and science

Main Article Content

Anna Brożek

Abstract

Kazimierz Twardowski is the father of the modern Polish analytical philosophy. One of the most important stamp of this philosophical style is referring - in philosophical investigations - to achievements and methods of natural sciences. The article analyses this plot in Kazimierz Twardowski's philosophical works. It contains, in particular, a reconstruction of Twardowski's views concerning the classification of sciences, the methodological status of philosophy and psychology and the mind-body problem. Some not commonly known facts concerning the sources of Twardowski's interests in philosophy and science are mentioned.

Article Details

Section
Articles

References

Kazimierz Twardowski (1894/1895) Die Unsgterblicheit. Wykład w Uniwersytecie Wiedeńskim w semestrze letnim 1894/1895, Wydawnictwo WFiS UW, Warszawa 2009.

Kazimierz Twardowski (1895) „Filozofia współczesna o nieśmiertelności duszy”, Przełom I, nr 14 (z 24 sierpnia), s. 427–438.

Kazimierz Twardowski (1895) „Metafizyka duszy”, Przełom I, nr 15 (z 31 sierpnia), s. 467–480.

Kazimierz Twardowski (1895) „Etyka wobec teorii ewolucji”, Przełom I, nr 18 (z 21 września), s. 551–563.

Kazimierz Twardowski (1896) „Ernest Kapp i filozofia techniki”, Przełom II, nr 12–14 (z 4 kwietnia), s. 284–290.

Kazimierz Twardowski (1901) Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach nauczycielskich i w nauce prywatnej, Lwów 1901, Nakładem Towarzystwa Pedagogicznego.

Kazimierz Twardowski (1910) „O metodzie psychologii. Przyczynek do metodologii porównawczej badań naukowych”, w: Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, PWN, s. 205–216.

Kazimierz Twardowski (1913) „O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju”, w: Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, PWN, s. 241–291.

Kazimierz Twardowski (1923) „O naukach apriorycznych czyli racjonalnych (dedukcyjnych) i naukach aposteriorycznych czyli empirycznych (indukcyjnych), w: Kazimierz Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (teoria poznania – logika — metafizyka). Lwów 1923, S. Jakubowski, s. 180–190.

Kazimierz Twardowski (1926) „Autobiografia filozoficzna”, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria I, nr 1, s. 19–33

Kazimierz Twardowski (1932) Autocharakterystyka, przygotowanej przez Kazimierza Twardowskiego dla Lexikon der Philosophen redagowanego przez Eugena Hauera dla Verlag von E.S. Mittler & Sohn in Berlin w 1932 roku.

Kazimierz Twardowski (1936) „Odpowiedź prof. Kazimierza Twardowskiego”, Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi XIII, nr 1 (z 15 listopada), s. 779.

Kazimierz Twardowski (1965) „W sprawie klasyfikacji poglądów na wzajemny stosunek duszy i ciała”, w: Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, PWN, s. 200–204.