Remarks on Alvin Plantinga’s conception of necessity

Main Article Content

Bożena Czernecka-Rej

Abstract

Alvin Plantinga’s understanding of necessity is discussed. The kinds of necessity, as seen by Plantinga, are indicated, and concepts are described which are sometimes identified with the concept of necessity. The distinction between de dicto necessity and de re necessity is the principal matter for Plantinga. After their short characteristic, the attempts of the de re necessity rejection, undertaken by some authors, are presented. In the final part of the paper Plantinga’s argumentation aiming at defense of the de re necessity is discussed. Critical remarks, concerning the presented material, are a part of the paper.

Article Details

Section
Articles

References

Blackburn P., de Rijke M., Venema Y., Modal Logic, Cambridge 2001.

Bochenski J.M., Z historii logiki zdań modalnych, Lwów 1938.

Ciesluk A., De re i de dicto, Diametros 22 (2009), 134–150.

Haack S., Philosophy of Logics, Cambridge 1978.

Jeszcze raz o logice, rozumie i wierze. Z Alvinem Plantingą rozmawia Czesław Porębski, Zagadnienia Filozoficzne w nauce 9 (1989), 2–10.

Kamiński S., Możliwość prawd koniecznych, w: tenże, Jak filozofować?, Lublin 1989, 103–124.

Kiczuk S., Kilka uwag o konieczności logicznej, w: Considerationes Philosophicales, red. J. Świderek, M. Flis-Jaszczuk, W. Pycka, Lublin 1999, 195–203.

Kiczuk S., O konieczności fizycznej, Roczniki Filozoficzne 48 (2000), z. 1, 5–35.

Krapiec M.A., Metafizyka, Lublin 1978.

Lemmon E.J., Henderson G.P., Is There Only One Correct System of Modal Logic?, Aristotelian Society Supplement 33 (1959) 23–56.

Mazierski S., Pojęcie konieczności w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1958.

Mazierski S., Prawa przyrody, Lublin 1993.

Novares C.D., A Medieval Reformulation of the De Dicto/De Re Distinction, Logica Philosophia 2004, 111–124.

Perzanowski J., Logiki modalne a filozofia, Kraków 1989.

Plantinga A., De Re et De Dicto, No˝us 3 (1969),235–258.

Plantinga A., The Nature of Necessity, Oxford 1974.

Pogorzelski W., Elementarny słownik logiki formalnej, Białystok 1992.

Przełecki M., O świecie rzeczywistym i światach możliwych, Studia Filozoficzne 7 (1974), 47–56.

Quine W.V.O., Dwa dogmaty empiryzmu, w: tenże, Z punktu widzenia logiki, tłum. B. Stanosz, Warszawa 1969.

Quine W.V.O., Słowo i przedmiot, tłum. C. Cieśliński, Warszawa 1999.

Quine W.V.O., The Ways of Paradox and Other Essays, Cambridge 1962.

Stepien A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 1995.

Tomasz z Akwinu, Summa Theologica, I.

Zawirski Z., O modalności sadów, Lwów 1914.

Żegleń U.M., Modalność w logice i w filozofii, Warszawa 1999.

Życiński J., Wprowadzenie, w: A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, 9–19.