Mind: between inconsistency and non-triviality

Main Article Content

Mateusz Hohol

Abstract

In this article, the model of an inconsistent mind according to suggestions of Hilary Putnam and Alan Turing is presented from the perspective of the cognitive sciences and the evolutionary psychology. An attempt to reconcile the two versions of the modular model of mind by Jerry Fodor and Steven Pinker is undertaken followed by the discussion of the problem of evolutionary origin of mind. Next, the problem of the central module (interface) is considered which is supposed to integrate the individual and specialized modules of mind. The main thesis of this article states that the ‘global’ inconsistency of mind may result from the inconsistencies among ‘local’ computational modules of mind. Mind may be modeled as an inconsistent formal system which remains non-trivial. Consequently, it seems rational to postulate that the operation of mind is not based on the classical Aristotelian logic and is better described the systems of a paraconsistent logic. Best examples of such logical systems include the discussive logic by Stanisław Jaśkowski, the logic of formal inconsistency (LFI) by Newton da Costa and the many-valued logic by Jan Łukasiewicz and Graham Priest.

Article Details

Section
Articles

References

Alternative Logics. Do Sciences Need Them?, red. P. Weingartner, Springer, Verlag — Berlin — Heidelberg 2004.

F.J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tłum. P. Dawidowicz, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

B. Brożek, Nauka w poszukiwaniu logiki, „Semina Scientiarum”, nr 1, 2002, ss. 2-14.

P.S. Churchland, T.J. Sejnowski, The Computational Brain, MIT Press, Cambridge — London 1996.

D. Dennett, Consciousness Explained, Little, Brown and Company, Boston 1991.

D. Dennett, Darwin Dangerous Idea. Evolution and The Meanings of Life, Simon & Schuster Paperbacks, New York —Toronto — London —Sydney 1995.

S.M. Downes, Evolutionary Psychology, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E.N. Zalta, dostęp online [29.06.2010]: .

J. Fodor, In Crytical Condition, The MIT Press, Cambridge 1998. J. Fodor, The Modularity Mind. An Essay of Faculty Psychology, MIT Press, Cambridge 1883.

R.B. Griffiths, Consistent Quantum Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

M. Heller, Mechanika kwantowa dla filozofów, Biblos, Tarnow 1996.

S. Jaśkowski, Rachunek zdań dla systemów dedukcyjnie sprzecznych, „Studia Societatis Scientiarum Toruniensis”, 1, nr 5, 1948, ss. 55–77.

B. Korzeniewski, Od neuronu do (samo)świadomości, Proszyński i S-ka, Warszawa 2005.

S. Krajewski, Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne. Od mechanicyzmu do postmodernizmu, IFiS PAN,Warszawa 2003.

J.R. Lucas, Minds, Machines and G¨odel, „Philosophy”, vol. XXXVI, 1961, ss. 112–127. Dostępny w języku polskim: J.R. Lucas, Umysły, Maszyny i Gödel, tłum. M. Zawidzki, „Hybris — internetowy magazyn filozoficzny”, nr 8 (2009), dostęp online [15.05.2010]: .

J. Łukasiewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, PWN, Warszawa 1987.

D. McDermottPenrose is Wrong. A Review of Shadows of the Mind by Roger Penrose, „Psyche. An interdisciplinary journal of research on consciousness”, vol. 2, 1995, 9.10, dostęp online [15.05.2010]: .

Modularity. Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems, red. W. Callabaut, D. Rasskin-Gutman, MIT Press, Cambridge 2005.

M. Nasieniewski, Wprowadzenie do logik adaptatywnych, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń 2008.

R. Penrose, Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, tłum. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

S. Pinker, Jak działa umysł, tłum. M. Koraszewska, Świat Książki, Warszawa 2002.

R. Poczobut, Między redukcją a emergencją. Spor o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Monografie FNP, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

R. Poczobut, Spor o zasadę niesprzeczności. Studium z zakresu filozoficznych podstaw logiki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.

H. Putnam, The Nature of Mental States, [w:] tenże, Mind, Language and Reality, vol. 2, Harvard University Press, Cambridge 1975, ss. 429–440.

G. Priest, K. Tanaka, Paraconsistent logic, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E.N. Zalta, dostęp online [29.06.2010]: .

H.P. Stapp, Mind, Matter and Quantum Mechanics, Springer, Verlag — Berlin — Heidelberg 2009.

J. Tooby, L. Cosmides, Evolutionary Psychology, [w:] The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, red. R.A.Wilson,

F.C. Keil, The MIT Press, Massachusetts 1999, s. 295–298.