Towards the consistency of an inconsistent mind

Main Article Content

Wojciech Grygiel

Abstract

The common sense conviction that rationality is based on the classical logic requires major revision since the essential assumption of many standpoints in the cognitive science, concerning the non-contradictory character of mind, seems to be no longer tenable. Firstly, the non-algorithmic models of mind proposed by John Lucas and Roger Penrose are presented. In the context of these models, the importance of the Gödel incompleteness theorems for the philosophy of mind and artificial intelligence is debated. Secondly, several specific difficulties in applying the ‘Gödelian arguments’ in the modeling of mind are pointed out. As the main thesis of the article, it is stipulated that mind operates according to a wrong algorithm that is functionally equivalent to a contradictory formal system. The examples of the contradictory contents of mental states, evidenced in the phenomenon of self-deception and the mediaeval double truth theory in science, are discussed. Some consequences of the model of an inconsistent mind, based on the revision of the classical logic, are surveyed.

Article Details

Section
Articles

References

P. Benacerraf, God, the Devil and G¨odel, „The Monist”, 51, 1967, ss. 9–32, także dostęp online [29.06.2010]: .

J.M. Bocheński, Między Logiką a Wiarą. Z Jozefem Marią Bocheńskim rozmawia Jan Parys, Les ´Editions Noir Sur Blanc, Warszawa 1998.

B. Brożek, The Double Truth Controversy. An Analytical Essay, Copernicus Center Press, Krakow 2010.

P.M. Churchland, P.S. Churchland, On the contrary. Critical essays 1987-1997, MIT, Boston 1998.

P.S. Churchland, T.J. Sejnowski, The Computational Brain, MIT Press, Cambridge — London 1996.

S.M. Downes, Evolutionary Psychology, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E.N. Zalta, dostęp online [29.06.2010]: .

W.P. Grygiel, M. Hohol, Rogera Penrose’a kwantowanie umysłu, „Filozofia nauki”, XVII, nr 3(67), 2009, s. 5–31.

M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, [w:] tenże, Filozofia i Wszechświat, Znak, Krakow 2006, s. 82–101.

M. Heller, Sens życia i Sens Wszechświata. Studia z teologii wspołczesnej, Biblos, Tarnow 2008.

M. Hohol, Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk ewolucyjnych i neurokognitywnych, „Semina Scientiarum”, nr 8, 2009, s. 91–109.

S. Krajewski, Twierdzenie G¨odla i jego interpretacje filozoficzne. Od mechanicyzmu do postmodernizmu, Warszawa: IFiS PAN 2003.

J.R. Lucas, Minds, Machines and G¨odel, „Philosophy”, vol. XXXVI, 1961, ss. 112–127. Dostępny w języku polskim: J.R. Lucas, Umysły, Maszyny i G¨odel, tłum. M. Zawidzki, „Hybris — internetowy magazyn filozoficzny”, nr 8 (2009), dostęp online [15.05.2010]: .

W. Marciszewski, Sztuczna inteligencja, Znak, Krakow 1998. D. McDermott, [STAR] Penrose is Wrong. A Review of Shadows of the Mind by Roger Penrose, „Psyche. An interdisciplinary journal of research on consciousness”, vol. 2, 1995, 9.10, dostęp online [15.05.2010]: .

R. Penrose, Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, tłum. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

R. Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, tłum. J. Przysława, Proszyński i S-ka, Warszawa 2006.

R. Penrose, Nowy umysł cesarza. O komputerach umyśle i prawach fizyki, tłum. P. Amsterdamski, PWN,Warszawa 2000.

R. Poczobut, Spor o zasadę niesprzeczności. Studium z zakresu filozoficznych podstaw logiki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.

G. Priest, Beyond the Limits of Thought, Oxford University Press, Oxford — New York 2002.

J.R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo, tłum. D. Cieśla, CiS, Warszawa 1999.

J.R. Searle, Umysł na nowo odkryty, tłum. T. Baszniak, PIW, Warszawa 1999.