Is the Fundamental Theory Necessary? Remarks on the David Chalmers' Theory of Consciousness

Main Article Content

Mateusz Hohol

Abstract

The article presents a survey of the fundamental theory of consciousness according to David Chalmers. In order to examine these issues the following actions are taken. In the first part, the philosophical and cognitive-scientific views of David Chalmers are summarized in detail. Particular attention is paid to the following issues: the distinction between the easy and hard problem of consciousness, the nature of qualia, supervenience, as well as the arguments against the reductive accounts of consciousness. The elements of the structure of Chalmers’ fundamental theory: e.g., the principle of structural coherence, the principle of organizational invariance and the principle of double aspects of information are presented. Also, the problems of the relationship between mind and quantum mechanics are analyzed. In the second part, Chalmers’ theory of consciousness is challenged and criticized in three areas: cognitive science, philosophy of science and philosophy of physics. In the summary, the reply to the question in the title of the article is suggested.

Article Details

How to Cite
Hohol, M. (2011). Is the Fundamental Theory Necessary? Remarks on the David Chalmers’ Theory of Consciousness. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (49), 3–45. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/118
Section
Articles

References

J. Bremer, Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości, IFiS PAN, Warszawa 2005.

J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, WAM, Kraków 2010.

D. J. Chalmers, Świadomość i jej miejsce w naturze, [w:] M. Miłkowski, R. Poczobut, Analityczna metafizyka umysłu, tłum. R. Poczobut, T. Ciecierski, IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 442–494.

D. J. Chalmers, Mind, Machines and Mathematics. A Review of Shadows of the Mind by Roger Penrose, „Psyche. An interdisciplinary journal of research on consciousness”, vol. 2, 1995, także dostęp online [25.01.2011]: .

D. J. Chalmers, Strong and Week Emergence, [w:] P. Clayton, P. David (red.), The Re-Emergence of Emergence. The Emergentist Hypothesis from Science to Religion, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 244–256.

D. J. Chalmers, Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, tłum.
M. Miłkowski, PWN, Warszawa 2010.

D. J. Chalmers, Zagadka świadomości, „Świat nauki”, nr 2, 1996, s. 102–112.

P. M. Churchland, Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, tłum. Z. Karaś, Aletheia, Warszawa 2002.

P. S. Churchland, Brain-Wise. Studies in Neurophilosophy, A Bradford Book – The MIT Press, Cambridge – London 2002.

F. Crick, Zdumiewająca hipoteza, tłum.B. Chacińska-Abrahamowicz, M. Abrahamowicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

D. C. Dennett, Consciousness Explained, Little, Brown and Company, Boston 1991.

D. C. Dennett, Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości, tłum. M. Miłkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

G. Edelman, Przenikliwe powietrze jasny ogień, tłum. J. Rączaszek, PIW, Warszawa 1998.

A. Grobler, Metodologia nauk, Aureus – ZNAK, Kraków 2008.

W. Grygiel, Jak uniesprzecznić sprzeczność umysłu?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, nr 47, 2010, s. 70–88.

W. Grygiel, Rogera Penrose’a objektywizacja obserwatora w mechanice kwantowej, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, nr 45, 2009, s. 45–61.

W. Grygiel, M. Hohol, Rogera Penrose’a kwantowanie umysłu, „Filozofia nauki”, nr 3(67), 2009, s. 5–31.

S. Hawking, Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce, tłum. A. Minczewska-Przeczek, Alkazar, Warszawa 1993.

S. Hawking, Gödel and the end of physics, dostęp online [12.04.2011]: .

M. Heller, Kosmologia kwantowa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

M. Hohol, Roger Penrose – pitagorejczyk zespolony?, „Semina Scientiarum”, nr 8 (2009), s. 79–90.

M. Hohol, Umysł: system sprzeczny, ale nie trywialny, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, nr 47, 2010, s. 89–108.

Ł. Kurek, Superweniencja psychofizyczna, „Semina Scientiarum”, nr 10 (2011).

R. Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, tłum. J. Przysława, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006.

R. Penrose, Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, tłum. P. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1995.

R. Penrose, Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, tłum. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

R. Poczobut, Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Monografie FNP – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

J. R. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie, tłum. J. Karłowski, Rebis, Poznań 2010.

J. R. Searle, with D. C. Dennett, D. J. Chalmers, The Mystery of Consciousness, A New York Review Book, New York 1997.

The MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences, ed. by R. A. Wilson., F. C. Keil, A Bradford Book – The MIT Press, Cambridge – London 1999.