Bezgłośna komputerowa rewolucja w naukach eksperymentalnych

Main Article Content

Paweł Polak

Abstract

Recenzja książki: S. Leciejewski, Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych: studium metodologiczno-filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013, ss. 168.

Article Details

Section
Book reviews