Marian Smoluchowski's manuscripts - important source for philosophy in science

Paweł Polak, Małgorzata Dziekan

Abstract


The aim of tis article is to present the selected Marian Smoluchowski's manuscripts to be published in this volume. At the beginning, a history and current state of research of his manusript legacy was showed. Next there were characterized a philosophical significance of his unpublished manuscripts and a short analysis of the manuscripts published in this volume. At the end of the article the details about the current edition of Smoluchowski's manuscripts were described.

Keywords


Marian Smoluchowski; philosophy in science; history of science; Polish philosophy; philosophy on nature in Krakow

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dąmbska, I., 1979. O poglądach metanaukowych Władysława Natansona i Mariana Smoluchowskiego. Zagadnienia Naukoznawstwa, 57, ss. 3–11.

Einstein, A., 1987. The collected papers of Albert Einstein: The Swiss Years: Correspondence, 1902-1914. Princeton, N.J: Princeton University Press.

Goetel, W., 1917. Ze wspomnień osobistych o Maryanie Smoluchowskim. Kosmos, 42(5–12), ss. 218–230.

Grzybowska, J. (1930-) O., 1977. Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej : nr 9001-10000. Cz. I, nr 9001-9500. [online] Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Dostępne na: .

Hubicki, W., 1967. Armin Teske 1910-1967. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 12(4), ss. 801–808.

Krajewski, W., 1956. Światopogląd Mariana Smoluchowskiego. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Moroziewicz, J., 1917. Maryan Smoluchowski: Przemówienie przewodniczącego, p. I. Morozewicza. Kosmos, 42(5–12), ss. 193–195.

Natanson, W., 1924. Przedmowa. W: Pisma Mariana Smoluchowskiego, t. 1. [online] Kraków, ss. VIII–XV. Dostępne na: [ostatni dostęp 13.02.2017].

Natanson, W., 1928. Od Redakcji. W: Pisma Mariana Smoluchowskiego, t. 3. [online] Kraków, ss. VII–VIII. Dostępne na: [ostatni dostęp 13.02.2017].

Natanson, W. i Stock, J., 1924. Od Redakcji. W: Pisma Mariana Smoluchowskiego, t. 1. [online] Kraków, s. VII. Dostępne na: [ostatni dostęp 13.02.2017].

Polak, P., 2011. U źródeł krakowskiej filozofii przyrody. Studia z Filozofii Polskiej, 6, ss. 135–153.

Polak, P., 2012. „Byłem Pana przeciwnikiem [Profesorze Einstein]...”: Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-filozoficznego przedwojennego Lwowa. Kraków: Copernicus Center Press.

R., Z., 1901a. Elektryczność i jej zastosowania. Odczyty urządzane przez Tow. Przyrodników imienia Kopernika. I-II. Czas, (54 (6 III) [2]), ss. 1–2.

R., Z., 1901b. Elektryczność i jej zastosowania. Odczyty urządzane przez Tow. Przyrodników imienia Kopernika. X-XII. Czas, (75 (1 IV) [2]), ss. 1–2.

Rovenchak, A., 2012. Lviv period for Smoluchowski: Science, teaching, and beyond. Condensed Matter Physics, 15(4), ss. 1–15.

Smoluchowski, M., 1916. Uwagi o pojęciu przypadku w zjawiskach fizycznych. W: Księga Pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. Lwów: nakładem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, ss. 445–458.

Smoluchowski, M., 1917. Poradnik dla Samouków. T. 2. Fizyka. Warszawa: A. Heflich i St. Michalski.

Smoluchowski, M., 1918. Über den Begriff des Zufalls und den Ursprung der Wahrscheinlichkeitsgesetze in der Physik. Die Naturwissenschaften, 17, ss. 253–263.

Smoluchowski, M., 1956. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sokołowski, S., 1917. Przemówienie przewodniczącego, p. St. Sokołowskiego. Kosmos, 42(5–12), ss. 230–233.

Teske, A., 1955. Marian Smoluchowski: życie i twórczość. Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Wyka, E., 2003. Marian Smoluchowski we wspomnieniach bliskich i przyjaciół. Zwoje, [online] 2(35). Dostępne na: .

Żłobicki, W., 1917. Ś.p. Marjan Smoluchowski (Wspomnienie pośmiertne). Szkoła Polska. Dwutygodnik Pedagogiczny, 2(29), ss. 15–17.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Until the completion of the migration of the journal to the OJS platform, some of the archival issues could be available only at our former website.


http://zfn.edu.pl/public/site/images/pawel_polak/CC_BY_NC_ND.pngThe articles in this journal are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

1978- Zagadnienia Filozoficzne w Nauce,
e-mail: zagadnienia@upjp2.edu.pl

ISSN 0867-8286
e-ISSN 2451-0602