1.
Twardowski M. O roli filozofii biologii w edukacji biologicznej. ZFN [Internet]. 2016 Aug. 22 [cited 2024 Apr. 18];(60):145-64. Available from: https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/371