[1]
M. Twardowski, “O roli filozofii biologii w edukacji biologicznej”, ZFN, no. 60, pp. 145–164, Aug. 2016.