[1]
J. Mączka, “Przypomniana historia”, ZFN, no. 37, pp. 171–172, Dec. 2005.