[1]
P. Polak, “Sprawozdanie za rok 2006”, ZFN, no. 41, pp. 144–146, Dec. 2007.