[1]
Łukasz Kwiatek, “Człowiek człowiekowi współpracownikiem”, ZFN, no. 57, pp. 153–161, Dec. 2014.