[1]
T. Sierotowicz, “Jak rytownicy rewolucję naukową wygrawerowali”, ZFN, no. 50, pp. 178–182, Jun. 2012.